Forca: „Problematična odluka Vlade za davanje finansijske pomoći za TV Vijesti, TV Nova M i TV Prva“

Nova Demokratska Snaga Forca reaguje na odluku Vlade Crne Gore za davanje 200.000 eura pomoći TV Vijesti, TV Nova M i TV Prva. Čitajući obrazloženje Vlade o dodjeli pomoći povlašćenim medijima, stiče se dojam da je mandatara jako pogodilo finansijsko stanje KOMERCIJALNIH medija, koji su čas finansijsko teško održiva na malom tržištu a čas pogođeni posljedicama pandemije COVID-19.

Da se mandatar obukao u odijelo “prethodnog režima” govori i podatak da se poziva na iste zaključke prethodne vlasti, te tako nastavlja praksu pomaganja vjerovatno povlašćenih medija.

Kao što to obično biva. Da nije smiješno, bilo bi tužno.

Nejasno nam je kako se može reći da se radi o javnom interesu kad se radi o komercijalnim pa time medijima koji su osnovani radi profita, koje imaju sjedišta u Beogradu ili su na tom putu.  Ako se pak radi o javnom interesu, ostaje nejasno kako je došlo do tog zaključka a da on ne  ubraja ostale medije­?

Poražavajuće je i da se radi o zahtjevu kojim se želi dobiti redovno finansiranje do ljepših dana (čitati, nestanak konkurencije).

Pravila treba da važe  jednako za sve.  To znači,  da treba pomoći i onim medijima koji funkcionišu na još manjem tržištu a to su lokalni mediji, posebno oni koji služe autohtonoj populaciji albanaca u Crnoj Gori kao što su: TV Boin koji svoj program prenosi isključivo na albanskom jeziku  te je od vitalnog značaja za albance u Crnoj Gori a time i JAVNI INTERES,  TV Teuta koja ima dvojezični program treba podržati iz razloga što doprinosi i multikulturalizmu jer i to je  JAVNI INTERES,  TV Rožaje koja prenosi s vremena na vrijeme i neke emisije na albanskom, ovdje valja uključiti i Opštinu Rožaje, kojom bi  se pospješila još više sa prenosom emisija na albanskom jeziku i tako podstaći još više autohtono albansko stanovništvo, jer i to je od JAVNOG INTERESA, Radio Glas Plava i Gusinja, u saradnji sa tamošnjim opštinama, treba uputiti da prenosi emisije i na albanskom jeziku jer je od značaja za autohtone Albance u tim opštinama i to je JAVNI INTERES i ostalim medijima koji će prenijeti neke emisije na albanskom jeziku.

Nova Demokratska Snaga Forca

Lunji: „Nema vlasti bez Force, mi smo budući čelnici Opštine Ulcinj“

Poštovani građani,

Dozvolite mi da se u svoje ime i u ime Nove Demokratske Snage FORCA zahvalim na podršci koju ste nam ukazali tokom svih ovih godina, gdje ste dokazali da slobodan glas ima glavnu riječ u ovom gradu, ne nasjedavši na razna uslovljavanja, tezgarenja i pritiskanja koje stalno vode političke stranke, a posebno one koje su bile na vlasti.
Posebno sam ponosan na činjenicu da sam izgradio svoj politički put na plećima albanske političke partije i kao pojedinac čiji su preci bili izloženi političkim pritiscima sa fatalnim rezultatom, uvjeravam vas da ću nastaviti svoju misiju s ciljem da poboljšam život svakog građanina Ulcinja.
Imamo iskrene, časne i pravedne ciljeve, fokusirajući uvijek građane Opštine Ulcinj. Sa jasnom vizijom i s punim ubjeđenjem kažem da smo mi najbolje rješenje na ovim lokalnim izborima.

Kada govorimo o akcionim planovima, prije svega, počet ćemo od načina formiranja javnih politika, za koje treba naglasiti da namjeravamo da u centru pažnje bude građanin. Oni će imati pravo da direktno učestvuju u donošenju odluka, ostavljajući im mogućnost da uvijek daju doprinos zajednici. Ovaj fenomen se povezuje sa oblicima direktne demokratije koja se već duže vrijeme praktikuje u razvijenim državama evrope. Upravo ovdje namjeravamo da promijenimo Zakon o lokalnoj samoupravi gdje želimo da gradonačelnika direktno biraju građani, i na taj način podižemo nivo demokratskog učešća u našoj opštini, stavljajući mnoge neprirodne i neprincipijelne koalicije u nesiguran prostor za njih.

U nastavku želim da naglasim ciljeve koje ćemo uraditi za ekonomski razvoj našeg grada. Imamo viziju da opština Ulcinj bude međunarodno poznati turistički centar, posebno poznat po manifestacijama za mlade, kajtsurfingu, kulturnom i ruralnom turizmu, agroturizmum zdravstvenom i sportskom turizmu. Za ovo je potrebno formirati kadrove koji će nam omogućiti da zadržimo značajan iznos sredstava u okviru opštine Ulcinj. Zato, planiramo da akcenat stavimo na formiranje sertifikovanih stručnih škola koje će pripremati stručni kadar. Upravo ovdje ćemo dati građaninu slobodu izbora profesije i smanjiti opterećenje javnih subjekata. S malo riječi, prakse mobinga i pritisaka koje se i danas konstantno vrše nad zaposlenima od strane subjekata koji vrše vlast, nestaće.
Zatim, obavezujemo se da ćemo uložiti napore za objedinjavanje i zaštitu proizvoda ulcinjskog maslinovog ulja, i obavezujemo se na formiranje brenda i subvencija za proizvodnju ulja. O svemu ovome imam privilegiju da obavijestim građane da su navedene obaveze FORCE istinite. Zvanično smo započeli procedure za izgradnju gradskog stadiona i sportskog centra. S obzirom na to da naš grad konstantno daje ugledne ličnosti iz oblasti fudbala i drugih sportova, a gdje smo nažalost jedina opština u Crnoj Gori koja nema gradski stadion. Ovaj nedostatak smatrali smo najneophodnijim za preduzimanje konkretnih koraka ka rješavanju ovog pitanja. Obezbijedili smo da se u dijelu Investicija u budžetu za 2022. godinu unese predlog Force za studiju-lokacije za izgradnju stadiona i sportskog centra. Ovaj projekat u vrijednosti od 100 hiljada eura obezbijeđen je predlogom Nove Demokratske Snage FORCA i vrlo brzo će biti postavljeni prvi koraci za izgradnju ovog infrastrukturnog objekta.

Na kraju ću se obratiti i konkurentima

U poređenju sa drugim subjektima koji su sami postigli pozitivne rezultate, mi smo iskreni da je saradnja korisna za građane, u poređenju sa drugim subjektima koji prave neiskrene koalicije, antiforca, zasnovane na koruptivnim aferama, zloupotrebama, borbi za fotelje i uništavanje albanskih glasova. Politički kameleoni, koji šetaju kroz partije od izbora do izbora, u zavisnosti ko šta nudi, nastavljaju da gaze glasače Ulcinja.
Ovu ravnodušnost prema građanima, ovog puta će osuditi slobodan glas, koji ima za cilj opšte dobro. Neće pomoći ni mobing koji se radi po školama, ni telefonski pozivi mladima, ni obećanja o zaposlenju. Nastavlja se politika prethodne vlasti, drugim riječima, njihova politika se demaskirala od žeđi koju imaju za vlast. Obraćajući se onima koji smatraju da Ulcinj treba da se upravlja iz Podgorice i smatraju da je potrebno da se ujedine i bore protiv Force i drugih albanskih partija, obraćajući se onima koji izbjegavaju razgovore o političkom dijalogu i televizijskoj debati, imam poruku za njih: vi koji ste uništili hotel Galeb, donijeli ste politički klijentelizam i raskomadali albanske glasove, poslije 27.marta postaćete politička prošlost!

Ponosni smo na svoje porijeklo, dostojni na putu svojih predaka i nepokolebljivi u ljubavi prema našem gradu! Časno i pravo, plovimo ka povratku istinskih građanskih vrijednosti kroz rad i javnu politiku. Mi smo avangardna ekipa, sa dovoljno privatnog iskustva, provjereni na raznim poljima, beskompromitovani, koji znojem i trudom zarađujemo hljeb, mi smo poslodavci, a prije svega smo patrioti koji ne kradu Ulcinj – naš dom!

Dakle, siguran sam da nema vlasti bez Force, mi smo budući čelnici opštine Ulcinj.

Sa Novom Demokratskom Snagom Forca, Časno i pravo.

Hvala vam!

Kandidat za odbornika
Asllan Llunji

Forca poziva OIK i DIK da na sajtu komisija objave obavezan sadržaj na albanskom jeziku

Predsjednik Nove demokratske snage Forca Genci Nimanbegu uputio je predsjedniku Državne izborne komisije, Nikoli Mugoši primjedbu zbog nepoštovanja Ustava i Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Naime, u saopštenju dostavljenom našoj televiziji, navodi se da je rok za predaju lista za učešće na lokalnim izborima u Ulcinju 1. mart, te da je za podnošenje liste Opštinskoj izbornoj komisiji obavezno dostaviti i Obrazac za podnošenje potpisa podrške za izbornu listu za izbor odbornika.

„Ovaj obrazac na zvaničnom sajtu Opštinske izborne komisije Ulcinj ne postoji na albanskom jeziku, što je za Novu demokratsku snagu FORCA neprihvatljivo, s obzirom da je u članu 13 Ustava Crne Gore navedeno da je u službenoj upotrebi i albanski jezik. Nažalost, čitava stranica Opštinske izborne komisije Ulcinj i Državne izborne komisije je na crnogorskom i albanskom jeziku“, navodi se u saopštenju.

Forca se obraća DIK-u da ukloni ove nedostatke, koje nazivaju diskriminatorskim i pozivaju ih da omogući građanima Ulcinja da sadržaje i obrasce za lokalne izbore u Ulcinju pročitaju na svom maternjem jeziku,kao što nalaže i Ustav Crne Gore.

 

FORCA: Recimo dosta političkoj nepismenosti u Opštini Ulcinj

Usvajanje budžeta za 2022. godinu predstavlja i kraj najslabije vlasti u istoriji opštine Ulcinj, koju predvodi DPS, a čiji je glavni moto bio da bez DPS-a opština Ulcinj neće imati razvoj.

Njihovim dolaskom na vlast u opštini Ulcinj, uprkos posjedovanju svih državnih mehanizama i to na lokalnom i centralnom nivou, kao i bezrezervnu garantovanu političku stabilnost od njenih tradicionalnih partnera, njihova servilnost prema centrali u Podgorici, dok se u njihovom gradu predstavljaju kao Albanci, i ljudi koji vole svoj grad, sada su raskrinkani i pokazali nesposobnost u upravljaju opštinom Ulcinj u korist građana.

Nova Demokratska Snaga – FORCA je političkim sporazumom koji je u načelu garantovao kontinuitet za realizaciju projekata koje je započela FORCA, kao što su izrada planskih dokumenata, projekti vodovoda i kanalizacije, smanjenje duga i stvaranje finansijske stabilnosti u opštini Ulcinj, te pristala biti dio vlasti u prve dvije nepune godine.

U trećoj godini vlasti DPS je cjelokupnu svoju izbornu kampanju vodio protiv svih albanskih partija, i po prvi put u njenoj istoriji bila prvoplasirana u opštini sa većinskim albanskim stanovništvom, koristeći državni aparat da bi se vršio pritisak na građane, trošeći budžet opštine Ulcinj, radi političkih prevare protiv građana Ulcinja, a ne za ekonomski razvoj opštine Ulcinj kakav smo imali politički sporazum.

Rebalans budžeta i Završni račun za 2020. godinu, kao dva najvažnija dokumenta kojima se građanima daje odgovornost, manipulacije i finansijske malverzacije za pokrivanje izborne kampanje za obećanja kao i predizborne investicije za FORCU bili su neprihvatljivi, zato glasanje protiv ovih odluka bila je poruka da su naši putevi razišli u opštini Ulcinj.

Rebalans budžeta za 2021. godinu dobio je negativno mišljenje Ministarstva finansija, što predstavlja potop vlasti DPS-a i tradicionalnih partnera, pokazujući da preuzimanje odgovornosti je postulat na kojima se gradi politička kultura, čemu je FORCA svjedočila i dok je bila na čelu opštine, ali takođe i tokom rasprave o predlogu budžeta za 2022. godinu.

Predlog budžeta za 2022. godinu je samo lista želja kojom se upravlja ova politička vlast, planirajući lične i partijske beneficije koristeći javni novac građana Ulcinja, omogućili usvajanje budžeta za 2022. godinu i to uz kršenje Zakona, Statuta i Pravilnika, samo da bi ušli u izbornu kampanju i prikrili pod čadorom albanskih partija.

FORCA kao nacionalna albanska partija biće u odbrani prirodnih i ekonomskih resursa Opštine Ulcinj, odbrani intelektualnih vrijednosti, vrijednosti koje će biti pasoš prepoznatljivosti našeg grada, a 2021. godina kao godina kada je došao kraj anti-vrijednostima i političkoj nepismenosti.

Naš politički put biće tekovina naših predaka, zato srećna 2022. godina najljepši grade na svijetu, Ulcinj!

Klub odbornika u SO Ulcinj

FORCA

Forca:“Kulminirale nepravilnosti u radu TO Ulcinj“

Nova demokratska snaga uputila je medijima saopštenje, gdje optužuju čelnike Turističke organizacije Ulcinj za nepravilnosti u radu. Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

„Poštovani građani,

U Turističkoj organizaciji Ulcinj, koja se vodi na isti netransparentan i klijentelistički način kao i većina preduzeća Opštine Ulcinj, ovih dana kulminiraju nepravilnosti u radu koje su postale  uobičajene u lokalnoj samoupravi naše opštine.

Bez želje da sticanjem ličnih poena, moramo osuditi da rad oko usvajanja Plana rada za 2022. godinu ima mnogo nepravilnosti o kojima moramo obavijestiti javnost.

Danas se na dnevnom redu Skupštine Turističke organizacije, nalazi Plan rada i finansija za 2022. godinu.

Ovaj dokument je nezakonit iz razloga što ovaj dokument nije odobrio Upravni odbor organizacije koji prošle nedjelje nije održao sastanak. Danas će Skupština TO imati na dnevnom redu dokument koji je prijedlog direktora, a ne Upravnog odbora. Dakle, ovaj dokument je nelegalan dokument.

Ovim kulminira netransparentnost i neodgovornost u rukovodstvu ove organizacije koja raspolaže sredstvima građana za koje Skupština opštine Ulcinj godinama ne dobija izvještaje.

Ovakve pojave se dešavaju godinama unazad, što potvrđuje i Izveštaj o reviziji ove organizacije za 2020. godinu, a koji dokazuje da ne postoje svi neophodni dokumenti kojima bi se opravdala raspodjela sponzorstava i druge dokumentacije kojom bi se opravdala utrošena sredstva Turističke organizacije, a to su sredstva svih građana opštine Ulcinj.

Zato pozivamo predsjednika Dabovića da se zainteresuje i konsultuje prije nego održi sazvani sastanak sa nezakonitim dokumentima. Treba otkazati takav sastanak. Odluke ovog sastanka, ako se održe, mogu biti poništene na sudu. Zbog toga pozivamo gradonačelnika da svoju funkciju obavlja u skladu sa zakonom. Da otkaže ovaj sastanak i izvini se Nacionalnoj Turističkoj Organizaciji kojoj je direktor Turističke Organizacije Ulcinj poslao na usvajanje lažna i falsifikovana dokumenta.

Prijetnje partnera na lokalnom nivou koji traže radna mjesta i pozicije u rukovodstvu Organizacije da usvoje ova dokumenta, uskoro će se pojaviti kao klijentelistički elementi sa kojima je Opština Ulcinj već postala poznata širom Crne Gore. Nova Demokratska Snaga FORCA se protivi ovakvom funkcionisanju i pozivamo ih da rade u interesu građana i po zakonu“, navodi se o saopštenju Predsjedništva Nove Demokratske Snage FORCA.

Oštećenje vodovoda, neodgovornost prema građanima Ulcinja

Ulcinj je već́ peti dan bez vode, zbog radova na glavnom vodovodu. Radove koje izvodi kompanija „Hipering“ iz Podgorice, a finansira Opština Ulcinj, oštetila je glavni vodovod i pričinila značajnu štetu.

Sa oštećenjem glavne cijevi, stanovnici se suočavaju sa nenormalnim uslovima i njihov revolt je opravdan, a Nova Demokratska Snaga FORCA ih podržava i zahtjeva maksimalnu odgovornost nadležnih institucija.

Nedostatak vodosnabdijevanja pričinjava štetu i možemo slobodno reci i gubitke za mnoge građane Ulcinja. Nezamislivo je da u ovom periodu, s obzirom na situaciju sa pandemijom Covid-19, stanovnici ne budu snabdjeveni vodom već  šesti dan za redom.

To dokazuje da kada se izvode radovi, bilo komercijalni ili stambeno-građevinski, odgovorni za ove radove, ne uzimaju u obzir štetu koja se može nanijeti stanovnicima i gradu uopšte.

Nova Demokratska Snaga FORCA ističe da ovaj problem treba što pre riješiti i da teret nastale štete snose nadležni organi.

Nova Demokratska Snaga FORCA

Ovo je sadržaj Memoranduma o saradnji

Socijalistička narodna partija Crne Gore, Građanski pokret URA, CIVIS-a i politički predstavnici nacionalnih manjina u Crnoj Gori potpisaće danas memorandum o saradnji.

U Memorandumu, između ostalog, piše da je Crna Gora decenijama unazad zemlja koju opterećuju različite nacionalne, vjerske, političke, etničke i brojne druge podjele, ali da Crna Gora mora biti država gdje de svi građani imati jednaka prava, ali i država u kojoj se neće sprovoditi revanšizam po bilo kom osnovu.

Potpisnici sporazuma se obavezuju da će raditi na integraciji manjina u drušveno-politički život Crne Gore.

Takođe, jedna od stavki u menorandumu na koji će biti stavljen potpis jeste i to da se potpisnici obavezuju da budu posvećeni poštovanju Ustava Crne Gore kao demokratske, nezavisne i suverene države. Samo demokratska, pravedna i pravna država nezavisnih i jakih institucija može i mora biti vječna.

Građanski koncept države je jedan od temelja na kojem ona počiva. Crna Gora mora biti država jednakih šansi za sve, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Jedna od ključnih stavki u Memorandumu jeste i konstatacija da su nezavistan, depolitizovan i moderan obrazovni sistem, kao i stabilan i razvijen zdravstveni sistem su ključni stubovi svake razvijene evropske države. Najvažniji društveni i politički prioritet Crne Gore jeste članstvo u Evropskoj uniji.

Takođe, kako se navodi u dokumentu, beskompromisna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala moraju biti u fokusu djelovanja kako bi se postigao jasan napredak u pregovaračkim poglavljima sa EU.

Dokument će danas potpisati: Dritan Abazović (URA), Vladimir Joković (SNP), Ervin Ibrahimović (BS), Nik Đeljošaj (AA), Genci Nimanbegu (FORCA), Fatmir Đeka (DP), Srđan Pavicević (CIVIS).

GO Forca: Izabrani potpredsjednici i gen. sekretar

U Ulcinju je danas, 11. novembra 2021. godine, održana prva konstitutivna sjednica Glavnog odbora Nove Demokratske Snage Forca.

Sljedeći sastav IV-tog Glavnog odbora Nove Demokratske Snage Forca je: Abdulah Nimanbegu, Adrijana Hodža, Aferdita Pelingu, Anto Gazivoda, Anto Marniković, Arben Lunji, Arbesa Tahiri Duraku, Arbin Čaprići, Ardijan Mavrić, Ardit Ceka, Armend Mila, Arta Molabećiri,  Aslan Lunji, Besart Čobaj, Besmir Murati, Bljerta Kurti, Bujar Kovači, Can Ljazoja, Diar Hadžibeti, Dritan Puljti, Elmedina Mehani, Elvir Zečević, Fahro Nimanbegu, Faik Nika, Flutra Husić, Gzim Hadžibeti, Đulije Pelingu Hodžić, Granit Hodža, Granit Ujkaši, Iljir Čapuni, Iljir Lazorja, Ilmira Lika, Leart Gorana, Mehmed Mila, Minir Karamanga, Mirjeta Đoni, Nazif Cungu, Nazmir Sulja, Nedžad Ljajka, Sabri Saljaj, Sait Katana, Selim Gorana, Senad Kolari, Špetim Maraj, Teuta Mehmedi, Valdet Adžemoviq, Valdet Demiri, Valdete Osmani Husić, Visar Doda, Džemalj Kaplanbegu, Dževdet Seferi i predsjednik Genci Nimanbegu.

Od IV-tog Kongresa održanog 30. oktobra 2021. godine, Nova Demokratska Snaga Forca formira organe upravljanja stavljajući u funkciju nove uloge partijskih struktura. Predsjednik Nove Demokratske Snage Forca Genci Nimanbegu predlaže da u narednom periodu budu 4 (četiri) potpredsjednika, koji je usvojio Glavni odbor.

Za potpredsjednike Nove Demokratske Snage Forca na sjednici Glavnog odbora izabrani su: Arbin Čaprić, Gzim Hadžibeti, dr Iljir Čapuni i Sabri Saljaj.

Na sjednici Predsjedništva za Generalnog sekretara izabran je Ardijan Mavrić.

 

Nova Demokratska Snaga Forca

 

Danas IV Kongres Force, Nimanbegu jedini kandidat za predsjednika stranke

Poslanik Force Genci Nimanbegu jedini je kandidat za predsjednika na kongresu te manjinske stranke, koji će biti održan danas u Ulcinju, nakon što se dugogodišnji lider Nazif Cungu nije ponovo prijavio za čelno mjesto u stranci.

Glavni odbor Force prihvatio je  Nimanbegua kao jedinog kandidata i predložio ga za predsjednika, o čemu će delegati odlučivati na Četvrtom kongresu. Nimanbegu je najavio i podmlađivanje kadra u partiji.

Odgovorni organi da pomognu građane i saniraju ambijent kod javora i česme

Nova demokratska snaga Forca objavila je saopštenje povodom radova na česmi kod starog javora u Limanu. Njihovo saopštenje prenosimo integralno:

„Česma kod javora se nalazi na nekada najkraćem putu od Starog grada, kroz Liman do maslinade. Ima veliku kulturnu vrijednost i nekada izgrađen velikim trudom, ali je decenijama bila zapuštena, a sami kaldrmisani put godinama je bio zatvoren deponovanjem građevinskog materijala, pa je ovaj put bio neprohodan i izgubljen.

Privatnom inicijativom, ovih dana su izvedeni radovi građana koji su preuzeli otvaranje ovog puta, I radovi  se izvode tik do javora i njegove česme, u prirodnom ambijentu.

S pravom se ovih dana podigao glas za zaštitu ove česme koja više nema ulogu samo vode za piće, već́ je jedna veoma važna kulturno -istorijska vrijednost koja bi trebala biti pod zaštitom nadležnih institucija.

Budući da se u ovom slučaju radi o inicijativi građana koji vlastitim snagama otvaraju nove puteve koji su jako potrebni za to područje, a kao nedostatak institucionalne podrške, oni s pravom otvaraju put koji im olakšava svakodnevni prolaz. Ali ova inicijativa, koliko god bila neophodna, dovela je do zanemarivanja  prema drugom važnom dijelu, poput autentičnog očuvanja Javorove česme, kao posebne kulturne i istorijske vrijednosti u opštini Ulcinj.

Stoga, ovim putem, pozivamo nadležne lokalne i državne organe da se uključe u regulisanju ove situacije, preuzimajući sanaciju Javorove česme prema svim standardima predviđenim Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, kao i daljim uređenjem ovog puta, kako bismo građanima omogućili pravi put, ali i očuvali vrijednosti koje imamo.“

Posted in НекатегоризованоTagged

Forca:“Jasno je da ova lokalna vlast vodi opštinu Ulcinj nizbrdo“

Iz Nove demokratske snage Forca, medijima su proslijedili saopštenje zbog, kako je saopšteno  -novog odlaganje sjednice lokalnog parlamenta. Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti u nastavku:

„Poštovani građani,

Danas je ponovo odložen nastavak sjednice Skupštine opštine Ulcinj. Ovo je treći put  uzastopno odlaganje sjednice koja je započela 2. juna.

Tokom sastanka u četvrtak, pokazalo se da ova vlast ima odugovlačenje, odlaganje i guranje rokova kao osnovni princip.

Odlažu sjednice Skupštine kako žele, guraju jedni druge, probleme odlažu za kasnije, odlažu tačke dnevnog reda, odlažu probleme i stavljaju  ih pod tepih i tako guraju naprijed svoje interese. I tako teku dani vlasti koja ne zna kako da legalizuje davanje u korišćenje prostora Dnevnom centru „Sirena“ od strane Centra za kulturu, ali dobro zna da drugim pojedincima koji su u blizini  ova dva objekta da zemljište kako bi napravili terasu. Na ovakav način odlažu dane sa sekretarima koji ne znaju kako da brane nijednu tačku dnevnog reda u Skupštini i koji ne znaju kako da realizuju velike kapitalne projekte u infrastrukturi grada za koje  finansijska sredstva  čekaju u banci.

Tako oni guraju agoniju javnih preduzeća. Jedno je ne registrovano, drugo ne daje mesečne naknade već 15 meseci, jedni ne dostavljaju Izvještaj o radu  već se isplaćacu od strane Opštine pred izbore. Upravni odbori tih kompanija ponašaju se neodgovorno kao da te kompanije nisu u dugovima.

Sada su započeli borbu oko toga ko će voditi javne medije čija je nezavisnost zaštićena zakonom i koju prati Evropska unija u svom izvještaju o Crnoj Gori, gdje se mediji tretiraju vrlo pažljivo. Ali zakon će prije ili kasnije stići do prestupnika.

Jasno je da ova lokalna vlast vodi opštinu Ulcinj nizbrdo i iz tog razloga ponovo pozivamo da se skrati mandat Skupštini opštine Ulcinj i time izađemo na vanredne izbore.

Građani Ulcinja zaslužuju odgovornu i ozbiljnu vlast, a ne grupu početnika sa vještinama i znanjem koje se nedovoljno i neadekvatne za razvoj Ulcinja.“

 

Nova Demokratska Snaga Forca

FORCA čestitala Abazoviću na reizboru i Kongresu

Nova demokratska snaga „FORCA“ čestitala je novoizabranom predsjedniku Građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću na ponovnom imenovanju na čelu te partije.

„Poštovani gospodine Abazoviću,

Primite iskrene čestitke u ime Nove demokratske snage „FORCA“ na uspješno održanom Kongresu i na reizboru na čelu Pokreta URA. U nemogućnosti da zbog nedostatka pozivnice Vama i delegatima uputimo čestitke tokom Kongresa, koristim priliku da Vama i članstvu poželim uspješno djelovanje tokom novog mandata. Ostajemo spremni za saradnju po svim pitanjima, a posebno one koja se tiče albanskog naroda u Crnoj Gori“, stoji u čestitci Force, koju potpisuje predsjednik te partije Nazif Cungu.

  • 1

    Radio