POLITIKA Više

Forca:“Kulminirale nepravilnosti u radu TO Ulcinj“

Prej tvteuta12:21 27 Decembar 2021

Nova demokratska snaga uputila je medijima saopštenje, gdje optužuju čelnike Turističke organizacije Ulcinj za nepravilnosti u radu. Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

„Poštovani građani,

U Turističkoj organizaciji Ulcinj, koja se vodi na isti netransparentan i klijentelistički način kao i većina preduzeća Opštine Ulcinj, ovih dana kulminiraju nepravilnosti u radu koje su postale  uobičajene u lokalnoj samoupravi naše opštine.

Bez želje da sticanjem ličnih poena, moramo osuditi da rad oko usvajanja Plana rada za 2022. godinu ima mnogo nepravilnosti o kojima moramo obavijestiti javnost.

Danas se na dnevnom redu Skupštine Turističke organizacije, nalazi Plan rada i finansija za 2022. godinu.

Ovaj dokument je nezakonit iz razloga što ovaj dokument nije odobrio Upravni odbor organizacije koji prošle nedjelje nije održao sastanak. Danas će Skupština TO imati na dnevnom redu dokument koji je prijedlog direktora, a ne Upravnog odbora. Dakle, ovaj dokument je nelegalan dokument.

Ovim kulminira netransparentnost i neodgovornost u rukovodstvu ove organizacije koja raspolaže sredstvima građana za koje Skupština opštine Ulcinj godinama ne dobija izvještaje.

Ovakve pojave se dešavaju godinama unazad, što potvrđuje i Izveštaj o reviziji ove organizacije za 2020. godinu, a koji dokazuje da ne postoje svi neophodni dokumenti kojima bi se opravdala raspodjela sponzorstava i druge dokumentacije kojom bi se opravdala utrošena sredstva Turističke organizacije, a to su sredstva svih građana opštine Ulcinj.

Zato pozivamo predsjednika Dabovića da se zainteresuje i konsultuje prije nego održi sazvani sastanak sa nezakonitim dokumentima. Treba otkazati takav sastanak. Odluke ovog sastanka, ako se održe, mogu biti poništene na sudu. Zbog toga pozivamo gradonačelnika da svoju funkciju obavlja u skladu sa zakonom. Da otkaže ovaj sastanak i izvini se Nacionalnoj Turističkoj Organizaciji kojoj je direktor Turističke Organizacije Ulcinj poslao na usvajanje lažna i falsifikovana dokumenta.

Prijetnje partnera na lokalnom nivou koji traže radna mjesta i pozicije u rukovodstvu Organizacije da usvoje ova dokumenta, uskoro će se pojaviti kao klijentelistički elementi sa kojima je Opština Ulcinj već postala poznata širom Crne Gore. Nova Demokratska Snaga FORCA se protivi ovakvom funkcionisanju i pozivamo ih da rade u interesu građana i po zakonu“, navodi se o saopštenju Predsjedništva Nove Demokratske Snage FORCA.

  • 1

    Radio