SliderMN Više

Forca: „Problematična odluka Vlade za davanje finansijske pomoći za TV Vijesti, TV Nova M i TV Prva“

Prej tvteuta15:18 15 April 2022

Nova Demokratska Snaga Forca reaguje na odluku Vlade Crne Gore za davanje 200.000 eura pomoći TV Vijesti, TV Nova M i TV Prva. Čitajući obrazloženje Vlade o dodjeli pomoći povlašćenim medijima, stiče se dojam da je mandatara jako pogodilo finansijsko stanje KOMERCIJALNIH medija, koji su čas finansijsko teško održiva na malom tržištu a čas pogođeni posljedicama pandemije COVID-19.

Da se mandatar obukao u odijelo “prethodnog režima” govori i podatak da se poziva na iste zaključke prethodne vlasti, te tako nastavlja praksu pomaganja vjerovatno povlašćenih medija.

Kao što to obično biva. Da nije smiješno, bilo bi tužno.

Nejasno nam je kako se može reći da se radi o javnom interesu kad se radi o komercijalnim pa time medijima koji su osnovani radi profita, koje imaju sjedišta u Beogradu ili su na tom putu.  Ako se pak radi o javnom interesu, ostaje nejasno kako je došlo do tog zaključka a da on ne  ubraja ostale medije­?

Poražavajuće je i da se radi o zahtjevu kojim se želi dobiti redovno finansiranje do ljepših dana (čitati, nestanak konkurencije).

Pravila treba da važe  jednako za sve.  To znači,  da treba pomoći i onim medijima koji funkcionišu na još manjem tržištu a to su lokalni mediji, posebno oni koji služe autohtonoj populaciji albanaca u Crnoj Gori kao što su: TV Boin koji svoj program prenosi isključivo na albanskom jeziku  te je od vitalnog značaja za albance u Crnoj Gori a time i JAVNI INTERES,  TV Teuta koja ima dvojezični program treba podržati iz razloga što doprinosi i multikulturalizmu jer i to je  JAVNI INTERES,  TV Rožaje koja prenosi s vremena na vrijeme i neke emisije na albanskom, ovdje valja uključiti i Opštinu Rožaje, kojom bi  se pospješila još više sa prenosom emisija na albanskom jeziku i tako podstaći još više autohtono albansko stanovništvo, jer i to je od JAVNOG INTERESA, Radio Glas Plava i Gusinja, u saradnji sa tamošnjim opštinama, treba uputiti da prenosi emisije i na albanskom jeziku jer je od značaja za autohtone Albance u tim opštinama i to je JAVNI INTERES i ostalim medijima koji će prenijeti neke emisije na albanskom jeziku.

Nova Demokratska Snaga Forca

  • 1

    Radio