AKTUELNO Više

Ovo je sadržaj Memoranduma o saradnji

Prej tvteuta10:12 15 Decembar 2021

Socijalistička narodna partija Crne Gore, Građanski pokret URA, CIVIS-a i politički predstavnici nacionalnih manjina u Crnoj Gori potpisaće danas memorandum o saradnji.

U Memorandumu, između ostalog, piše da je Crna Gora decenijama unazad zemlja koju opterećuju različite nacionalne, vjerske, političke, etničke i brojne druge podjele, ali da Crna Gora mora biti država gdje de svi građani imati jednaka prava, ali i država u kojoj se neće sprovoditi revanšizam po bilo kom osnovu.

Potpisnici sporazuma se obavezuju da će raditi na integraciji manjina u drušveno-politički život Crne Gore.

Takođe, jedna od stavki u menorandumu na koji će biti stavljen potpis jeste i to da se potpisnici obavezuju da budu posvećeni poštovanju Ustava Crne Gore kao demokratske, nezavisne i suverene države. Samo demokratska, pravedna i pravna država nezavisnih i jakih institucija može i mora biti vječna.

Građanski koncept države je jedan od temelja na kojem ona počiva. Crna Gora mora biti država jednakih šansi za sve, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Jedna od ključnih stavki u Memorandumu jeste i konstatacija da su nezavistan, depolitizovan i moderan obrazovni sistem, kao i stabilan i razvijen zdravstveni sistem su ključni stubovi svake razvijene evropske države. Najvažniji društveni i politički prioritet Crne Gore jeste članstvo u Evropskoj uniji.

Takođe, kako se navodi u dokumentu, beskompromisna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala moraju biti u fokusu djelovanja kako bi se postigao jasan napredak u pregovaračkim poglavljima sa EU.

Dokument će danas potpisati: Dritan Abazović (URA), Vladimir Joković (SNP), Ervin Ibrahimović (BS), Nik Đeljošaj (AA), Genci Nimanbegu (FORCA), Fatmir Đeka (DP), Srđan Pavicević (CIVIS).

  • 1

    Radio