AKTUELNO Više

FORCA: Recimo dosta političkoj nepismenosti u Opštini Ulcinj

Prej tvteuta12:13 30 Decembar 2021

Usvajanje budžeta za 2022. godinu predstavlja i kraj najslabije vlasti u istoriji opštine Ulcinj, koju predvodi DPS, a čiji je glavni moto bio da bez DPS-a opština Ulcinj neće imati razvoj.

Njihovim dolaskom na vlast u opštini Ulcinj, uprkos posjedovanju svih državnih mehanizama i to na lokalnom i centralnom nivou, kao i bezrezervnu garantovanu političku stabilnost od njenih tradicionalnih partnera, njihova servilnost prema centrali u Podgorici, dok se u njihovom gradu predstavljaju kao Albanci, i ljudi koji vole svoj grad, sada su raskrinkani i pokazali nesposobnost u upravljaju opštinom Ulcinj u korist građana.

Nova Demokratska Snaga – FORCA je političkim sporazumom koji je u načelu garantovao kontinuitet za realizaciju projekata koje je započela FORCA, kao što su izrada planskih dokumenata, projekti vodovoda i kanalizacije, smanjenje duga i stvaranje finansijske stabilnosti u opštini Ulcinj, te pristala biti dio vlasti u prve dvije nepune godine.

U trećoj godini vlasti DPS je cjelokupnu svoju izbornu kampanju vodio protiv svih albanskih partija, i po prvi put u njenoj istoriji bila prvoplasirana u opštini sa većinskim albanskim stanovništvom, koristeći državni aparat da bi se vršio pritisak na građane, trošeći budžet opštine Ulcinj, radi političkih prevare protiv građana Ulcinja, a ne za ekonomski razvoj opštine Ulcinj kakav smo imali politički sporazum.

Rebalans budžeta i Završni račun za 2020. godinu, kao dva najvažnija dokumenta kojima se građanima daje odgovornost, manipulacije i finansijske malverzacije za pokrivanje izborne kampanje za obećanja kao i predizborne investicije za FORCU bili su neprihvatljivi, zato glasanje protiv ovih odluka bila je poruka da su naši putevi razišli u opštini Ulcinj.

Rebalans budžeta za 2021. godinu dobio je negativno mišljenje Ministarstva finansija, što predstavlja potop vlasti DPS-a i tradicionalnih partnera, pokazujući da preuzimanje odgovornosti je postulat na kojima se gradi politička kultura, čemu je FORCA svjedočila i dok je bila na čelu opštine, ali takođe i tokom rasprave o predlogu budžeta za 2022. godinu.

Predlog budžeta za 2022. godinu je samo lista želja kojom se upravlja ova politička vlast, planirajući lične i partijske beneficije koristeći javni novac građana Ulcinja, omogućili usvajanje budžeta za 2022. godinu i to uz kršenje Zakona, Statuta i Pravilnika, samo da bi ušli u izbornu kampanju i prikrili pod čadorom albanskih partija.

FORCA kao nacionalna albanska partija biće u odbrani prirodnih i ekonomskih resursa Opštine Ulcinj, odbrani intelektualnih vrijednosti, vrijednosti koje će biti pasoš prepoznatljivosti našeg grada, a 2021. godina kao godina kada je došao kraj anti-vrijednostima i političkoj nepismenosti.

Naš politički put biće tekovina naših predaka, zato srećna 2022. godina najljepši grade na svijetu, Ulcinj!

Klub odbornika u SO Ulcinj

FORCA

  • 1

    Radio