Politikë Më shumë

Projekte të përbashëta të ballkanit

Prej tvteuta14:55, 29 Prill 2015

Sekretari shteteror I integrimeve evropiane dhe koordinatori I IPA- programeve , Aleksandar Andria Pejoviq,ka marre pjese ne Durres ne takimin e perbashket te Grupit punues per culture dhe shoqeri te Keshillit te bashkepunimit rajonal. Sic raportohet, qellimi I projektit “Kultura per integrime dhe zhvillim“ eshte vendosja e mekanizmit per ndarjen e granteve dhe ndihma teknike mbi valorizimin e promovimin e trashegimise kulturore te vendeve te Ballkanit Perendimor.

  • 1

    Radio