IMPRESSUM

Naziv pravnog lica: RTV “Mir I Teuta” d.o.o

AdresaTotosi bb, Ulcinj

PIB: 02385350

Izvršna direktoricaIlmira Lika (info@tvteuta.com)

Vlasnička struktura:

Nedzad Lajka 100 %

Mail redakcijetvteuta@t-com.me

Kontakt telefon redakcije : +382 (30) 413-199

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA:

Ilmira Lika (info@tvteuta.com)

Telefon – 067 635 496

Ova platforma je kreirana i održava se kroz projekat Media for All, finansiran od Vlade UK. Sadržaj i mišljenja prikazani na ovoj platformi isključiva su odgovornost autora/ki.

Kjo platformë është krijuar dhe mirëmbahet nëpërmejet projektit Media for All, e finansuar nga qeveria e Britanisë së madhe. Kontenti dhe mendimet në këtë platformë janë vetëm përgjegjësia e autorit/es.

 

  • 1

    Radio