Porazni podaci: Svaki peti građanin jedva spaja kraj s krajem

Najveći procenat građana, 63,9 odsto, živi u domaćinstvima koja ne mogu priuštiti nedjelju dana godišnjeg odmora van kuće, dok najmanji procenat, 13,9 odsto, živi u domaćinstvima koja ne mogu priuštiti adekvatno zagrijavanje stana ili kuće. To su podaci iz Ankete o dohotku i uslovima života u 2022. godini, koju je objavio Monsta, prenosi portal RTCG.

Prag rizika od siromaštva, postavljen na 60 odsto od srednje vrijednosti (medijane) nacionalnog ekvivalentnog raspoloživog dohotka, u 2022. godini na godišnjem nivou iznosio je 2.576 eura za jednočlano domaćinstvo, dok je za domaćinstvo sa dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosio 5.409 eura.

Pojašnjeno je da relativni jaz rizika od siromaštva predstavlja razliku između praga rizika od siromaštva i medijane ekvivalentnog dohotka lica koja su ispod praga rizika od siromaštva, i u 2022. godini iznosio  29,5 odsto.

Posmatrano prema starosti, u 2022. godini, lica mlađa od 18 godina, najviše su bila izložena riziku od siromaštva (28,4 odsto), kao i lica starosti od 18 do 24 godine (25,8 odsto). Najnižu stopu rizika od siromaštva imale su osobe starosti 55 do 64 godine (13,4 odsto).

Podaci iz Ankete o dohotku i uslovima života u 2022. godini pokazuju da najveći procenat lica (63,9 odsto) živi u domaćinstvima koja su izjavila da ne mogu priuštiti nedjelju dana godišnjeg odmora van kuće, dok najmanji procenat lica (13,9 odsto) živi u domaćinstvima koja su izjavila da ne mogu priuštiti adekvatno zagrijavanje stana/kuće.

“Mogućnost spajanja “kraja sa krajem”, kao indikator subjektivnog siromaštva pokazuje da u 2022. godini 22,7 odsto lica živi u domaćinstvima koja uz mnogo poteškoća spajaju „kraj sa krajem“, dok njih 0,6 odsto živi u domaćinstvima koja su izjavila da veoma jednostavno spajaju „kraj sa krajem“. Podaci iz Ankete o dohotku i uslovima života za 2022. godinu, pokazuju da se 28,4 odsto djece starosti od 0 do 17 godina nalazilo u riziku od siromaštva. Procenat djece u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti je pokazatelj koliko je djece koja su u riziku od siromaštva i/ili izrazito materijalno i socijalno deprivirana, i/ili žive u domaćinstvima s veoma niskim intenzitetom rada. U 2022. godini, ovaj pokazatelj je iznosio 40,4 odsto”, naglašeno je u anketi.

Vlada CG zabranila upotrebu plastičnih kesa

Vlada je na današnoj sjednici, na predlog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma utvrdila Predlog zakona o upravljanju otpadom.

“Ovo je najvažniji zakon u oblasti zaštite životne sredine. Primjena ovog zakona može trajno pozitivno promijeniti ekološko lice Crne Gore. Važna novina predviđena zakonom je zabrana upotrebe laganih plastičnih kesa za nošenje, debljine zida od 15 do 50 mikrona, na prodajnom mjestu robe ili proizvoda“, poručila je ministarka Novaković Đurović.

Pomenuta zabrana, kako je saopštila, primjenjivaće se šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o upravljanju otpadom.

„Formiraće se inspekcija na nivou države, čiji će osnovni zadatak biti da vrši kontrolu implementacije lokalnih planova upravljanja komunalnim otpadom. Razlozi za ovakvo zakonsko rješenje su prije svega neefikasnost nadzora komunalne inspekcije i komunalne policije“, saopštila je ministarka ekologije.

Kao treću ključnu stvar predloženih izmjena ministarka ekologije je navela Program proširene odgovornosti proizvođača.

Pod proširenom odgovornošću se podrazumijeva da uvoznici i proizvođači u Crnoj Gori imaju cjelokupnu i organizacionu i finansijsku odgovornost da kad pomenuti proizvodi postanu otpad, da ga zbrinu.

“Očekujem da sve institucije, i lokalne i državne uključene u primjenu, odgovorno obavljaju posao iz svoje nadležnosti” zaključila je Novaković Đurović.

Abazović: Prihvatljivi su nam prinicipi iz platforme koju je predložio Milatović

Premijer Dritan Abazović rekao je da su Vladi prihvatljivi prinicipi u Evropskoj platformi koju je u ponedjeljak iznio predsjednik države Jakov Milatović.

„Vladi su ti principi potpuno prihvatljivi i pozivamo državni parlament da otvori svoja vrata kako bi donijeli nekoliko važnih odluka vezano za EU put. Iako gro kritika pada na vladu, što je logično, ali nije skroz tačno, mi se ne branimo od toga, prihvatamo taj dio odgovornosti. ono što je konkretno vezano za EU agendu leži u državnom parlamentu, to je izbor sudskog savjeta, sudije Ustavnog suda i izbor VDT u punom mandatu. Nama je prihvatljiva svaka inicijativa koja ide u pravcu okupljanja oko evropske agende“, rekao je Abazović.

On je kazao i da nezavisnih i profesionalnih institucija nema dok se ne oslobodimo stega kriminala i korupcije.

„Naš evropski put će biti bolji kada još malo uradimo na onome što je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, i moj je apel tužilaštvima i sudstvu da brže donose odluke“,  rekao je Abazović.

Milatović predstavio platformu ka bržem pristupanju EU

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predstavio je danas platformu koja ce biti upućena svim političkim partija a ciji je cilja brže pristupanje Crne Gore evopskoj uniji.

„Moramo uložiti napore na vladavini prava, uspostavljanju održivog ekonomskog razvoja, reformi izbirnog zakonodavstva, kreiranju kvalitenijeg obrzovnog sistema, kao i jačanju pozitivnog imidža Crne Gopre u EU i regionu“, rekao je Milatović.

„Danas želim da vam predstavim „Zajedničku platformu za Crnu Goru u EU!“, inicijativu koju ću uputiti predstavnicima svih političkih partija u crnogorskom Parlamentu, a čiji je primarni cilj vraćanje reformske i evropske agende u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju našeg evropskog puta,“ poručio je predsjednik Milatović.

Ova Platforma predstavlja poziv svim parlamentarnim subjektima da se okupe oko zajedničkih ciljeva, da pokažu  odgovornost prema građanima i rade na jačanju kohezije našeg društva.

„Moramo uložiti zajedničke napore na unapređenju vladavine prava, izboru nosilaca najviših pravosudnih funkcija, uspostavljanju održivog ekonomskog razvoja, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, reformi izbornog zakonodavstva, profesionalizaciji javne uprave, izgradnji demokratskih institucija, kreiranju kvalitetnijeg obrazovnog sistema, unapredjenju uslova za život i rad mladih, osnaživanju koncepta ekološke države, kao i jačanju pozitivnog imidža Crne Gore u regionu i međunarodnoj zajednici“, dodao je Milatović.

Upravo to su teme obuhvaćene ovom Platformom.

 

Milatović je kazao da  evropska budućnost Crne Gore predstavlja zajednički imenitelj svih aktera crnogoskog društva, te da ne postoji politički subjekt koji se u svom djelovanju zalaže za suprotan cilj.

„Međutim, kada govorimo o sprovođenju evropskog cilja na institucionalnom i operativnom nivou, brojni su izazovi i prepreke.  To dokazuje činjenica da proces pregovora sa Evropskom unijom traje više od decenije. U tom procesu propuštene su šanse za sprovođenjem ključnih reformi, uz ostvarivanje partikularnih interesa političkih subjekata i gomilanje institucionalnih problema, koji u odsustvu političkog konsenzusa, doživljavaju svoju kulminaciju.   Dodatno, posljednjih mjeseci, tema evropskih integracija stavljena je u drugi plan. Zasijenile su je dnevnopolitičke teme i novi talas političke polarizacije“, kazao je Milatović na pres konferenciji.

Tekst platforme:

i) iskazujući jasno opredjeljenje prema potrebi daljeg razvoja građanske, demokratske i ekonomski razvijene Crne Gore,

ii) poštujući evropske vrijednosti, uključujući ljudsko dostojanstvo, slobodu, ljudska prava, demokratiju, jednakost i vladavinu prava, kao vodeće postulate političkog angažmana,

iii) podržavajući odluke i postupanja koji vode do ubrzanog članstva Crne Gore u Evropsku uniju (EU), bez daljeg odlaganja,

izražavamo posvećenost zajedničkim principima budućeg institucionalnog i političkog djelovanja, koji se odnose na:

Usaglašavanje zakonodavne aktivnosti sa Ustavom Crne Gore i pravnom tekovinom EU, uz konsultovanje i učešće javnosti, tj. zainteresovanih subjekata, u procesu donošenja odluka.

Neodložno pokretanje parlamentarnog dijaloga u cilju izbora nosilaca najviših sudskih i tužilačkih funkcija.

Nastavak reformi u pravosuđu u cilju odlučne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Posvećenost sveobuhvatnoj reformi izbornog zakonodavstva, u cilju jačanja integriteta izbornog procesa i povjerenja u izbore.

Posvećenost održivom ekonomskom razvoju kroz sprovođenje strukturnih reformi, unapređenje savremene transportne, digitalne i zdravstveno-socijalne infrastrukture i privlačenje kredibilnih investicija, u cilju unapređenja životnog standarda građana.

Izgradnju efikasne javne uprave, kroz sprovođenje procesa depolitizacije i promociju meritokratije u upravljanju kadrovima, koja odlučno radi na procesu pridruženja Crne Gore EU.

Unapređenje ambijenta za rad civilnog sektora i medija, koje podrazumijeva slobodu izražavanja i spremnost za otvoren, transparentan i redovan dijalog sa organizacijama civilnog društva.

Posvećenost izgradnji društva jednakih šansi, koje njeguje poseban senzibilitet prema unapredjenju položaja ranjivih grupa i poštovanju ljudskih prava.

Osnaživanje Ustavnog koncepta ekološke države Crne Gore, kroz implementaciju EU Zelene agende, zaštitu prirode i životne sredine.

Kreiranje kvalitetnijeg okruženja za mlade, kroz sveobuhvatnu reformu sistema obrazovanja, uključivanje crnogorskih univerziteta u EU mreže i programe, bolju povezanost obrazovnih programa i potreba tržišta rada.

Osnaživanje kapaciteta institucija za privlačenje sredstava iz EU fondova i njihovu dalju implementaciju.

Potpunu usklađenost sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao i učešće u EU inicijativama koje se odnose na promociju mira i bezbjednosti na globalnom nivou.

Jačanje pozitivne i konstruktivne uloge Crne Gore u regionu, uključujući regionalnu ekonomsku integraciju kroz Zajedničko regionalno tržište (Berlinski process) i druge inkluzivne inicijative regionalne saradnje usklađene sa EU standardima.

Potpisnici platforme, na ovaj način, promovišu političku stabilnost, konsenzus oko zajedničkih vrijednosti i spremnost na udruženo djelovanje – u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore.

Preko 500 učenika na Maloj plaži dio obilježavanja Međunarodne nedjelje djece

Učenici osnovnih škola „Boško Strugar“, „Vojin Popović“ iz mjesta Drezga kod Danilovgrada i „Đerđ Kastriot Skenderbeg“ iz Zatrijepča kod Tuzi bili su dio sportske manifestacije koja je danas obilježena u Ulcinju. Događaj na Maloj plaži, u kojem je učestvovalo oko petstotina djece svih razreda ove tri škole, organizovan je u u sklopu Međunarodne nedjelje djece i Evropskog dana školskog sporta.

đaci uživali u zajedničkim aktivnostima

Domaćin učenicima i školama iz Drezge i Zatrijepča bila je Osnovna škola „Boško Strugar“, te su uprava i nastavnici škole sa gostima obišli znamenitosti u Starom gradu i okolini Male plaže. Direktorica škole Mladenka Perić izrazila je zadovoljstvo što su djeca imala prilike da uživaju u igrama bez granica.

“ Danas smo obilježili dva događaja, tako da imamo veliko zadovoljstvo da se pohvalimo time da smo domaćin dvijema školama, iz Tuzi i Drezge, tako da su danas učenici iz tri različite opštine na Maloj plaži. Djeca proslavljaju sport i radost druženja kroz igru, sve ono što čini dječji školski život. Sa našim gostima danas imamo preko petstotina đaka, riječ je o jednoj velikoj organizaciji, dugo smo sve pripremali, i zahvalila bih se lokalnoj samoupravi koja nam je pružila podršku i pomogla u organizaciji događaja“, kazala je Perićeva.

Direktori škola iz Drezge i Zatrijepča, Strahinja Bulatović i Leon Đuravčaj, izrazili su zahvalnost domaćinima na dočeku i organizaciji, te su potvrdili da je većina njihovih učenika danas po prvi put  u Ulcinju.

igre bez granica na pijesku oduševile djecu

Podršku obilježavanju Međunarodne nedjelje djece pružila je Opština Ulcinj i Sekretarijat za mlade, kulturu, sport i drušvene djelanosti.

Opširnije o ovom događaju možete pogledati više u emisiji „Hronika Ulcinja“, u utorak od 20 i 30.

Ulcinj: Završen Evropski kup u radu pasa goniča na divlju svinju

Crnogorskom kinološkom savezu pripala je čast da po prvi put organizuje Evropski kup u radu goniča na divlju svinju, koje se održalo na području barskih i ulcinjskih lovišta. Ulcinj i Lovački klub Ulcinj pokazali su se kao sjajni domaćini, te su ugostili dvanaest ekipa iz osam evropskih zemalja, dok su dominirale zemlje iz regiona. Takmičenje nije bilo lako organizovati, ali je to, čini se -lako pošlo za rukom kako Lovačkom savezu Crne Gore, tako i JP za uzgoj i zaštitu divljači Ulcinj i d.o.o. Lovstvo iz Bara.

Takmičari su danas, na lovištima u Ulcinju i Baru imali priliku da budu dio jedinstvenog takmičenja na ovim prostorima. Objavljivanje rezultata i proglašenje pobjednika zakazano je za večeras u 20:00 časova.

Više o ovom događaju pogledajte u narednom izdanju „Hronike Ulcinja“.

Uspješno sprovedena akcija čišćenja podmorja ispred uvale Valdanos

Povodom Mediteranskog dana obale koji se tradicionalno obilježava 25. septembra u zemljama Sredozemlja, kao i 32 godine od proglašenja ekološke države Crne Gore, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Institut za biologiju mora iz Kotora, Udruženje profesionalnih ribara iz Ulcinja, u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, organizovali su akciju čišćenja podmorja u Parku prirode „Stari Ulcinj“, najmlađeg morskog zaštićenog područja u Crnoj Gori, na lokalitetu ispred uvale Valdanos.

“Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već duži niz godina povodom Mediteranskog dana obale organizuje akcije u cilju promocije, edukacije i podizanja svijesti djece, omladine, građana i turista u Crnoj Gori o značaju očuvanja naše obale i mora. Na zadovoljstvo nas koji smo dio ove ekipe danas nismo izvukli velike količine otpada što opet šalje lijepu poruku i znači da sve ove akcije koje godinama sprovodimo na neki način imaju rezultat i da vodimo više računa o našoj obali,” ispričao je Koordinator za zaštitu prirode i životne sredine, Nemanja Malovrazić ispred Javnog preduzećeg za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i ove godine je nastavilo sjajnu saradnju sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, te su se zajednički potrudili da septembar bude aktivan mjesec ispunjen aktivnostima kojima se, između ostalog, obilježava godišnjica proglašenja Crne Gore ekološkom državom.

“Saradnja sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je tradicionalno dobra i siguran sam da će se nastaviti i u budućnosti. Ono što posebno raduje jeste saradnja institucija i javnih preduzeća, gdje smo pokazali da ako se svi udružimo to zaista može da da neke konkretne rezultate, ne samo kada su u pitanju zaštićena područja na kopnu, već i na moru,” kazao je predstavnik Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Marko Vujović.

Veliku podršku ovoj manifestaciji pružili su i članovi Udruženja profesionalnih ribara Ulcinja, koji najbolje znaju ove morske predjele i tokom cijele godine se staraju o njihovoj dobrobiti.

“Za nepunu godinu dana vidimo da je mnogo manje smeća nego prethodne godine i vidimo da se svijest građana i turista, ali i nas ribara koji smo stalno na moru dosta mijenja,” saopštio je predsjednik udruženja profesionalnih ribara Ulcinj, Ivo Knežević. 

Ovo je kulminacija niza aktivnosti koje je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore preduzelo u susret Mediteranskom danu obale tokom kojih su obišli sve osnovne i srednje škole u Crnoj Gori, distribuirali promotivno edukativni materijal o temama koje se tiču crnogorske obale, biodiverziteta, živog svijeta podmorja sa ciljem da edukuju djecu školskog uzrasta o važnosti očuvanja prirodnih resursa na našoj obali.

Na sniženju 150 proizvoda, akcija “Stop inflaciji” traje do kraja godine, cijene goriva neće rasti

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović saopštio je da će od 2. oktobra biti snižene cijene na preko 150 artikala u novom krugu akcije “Stop inflaciji”.

On je na konferenciji za novinare saopštio da će nova akcija trajati do kraja godine.

“Akcija se bazira na tome da su se distributeri i trgovci odrekli marži”, kaže Đurović.

On je saopštio da je prošla akcija pokazala odlične rezultate i zato je Vlada ponovo odlučila da krene sa njom.

Snižene će biti cijene na 150 proizvoda.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je da cijene goriva više neće rasti.

Saudijci potvrdili gradnju ekskluzivnog kompleksa u Ulcinju?

Dan  – Nerezidentni ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u Crnoj Gori Faisalo Ghazi Ismail Hifzi kaže da je njegova država zahvalna Vladi Crne Gore za podršku kandidaturi Rijada za domaćina svjetske izložbe EXPO 2030. i najavljuje brojne investicije, među kojima je posebno značajna izgradnja turističkog kompleksa u opštini Ulcinj, koja može biti veća i od Portonovog i Porto Montenegra, prenosi list Dan.

Ambasador Hifzi je u intervjuu za „Dan“ ocijenio da Kraljevina Saudijska Arabija i Crna Gora imaju srdačne prijateljske odnose koje karakteriše međusobno povjerenje i podrška, što odražava želju obje zemlje da taj odnos jačaju i razvijaju na način koji služi njihovim zajedničkim interesima.

„Odnosi između dviju zemalja poslednjih godina bilježe značajan rast i dinamiku, od posjeta većeg broja ministara do potpisivanja više memoranduma o razumijevanju. Trenutno se radi na potpisivanju sporazuma koji će služiti jačanju bilateralnih odnosa dviju zemalja u svim mogućim sektorima. Crna Gora je postala atraktivna turistička destinacija za državljane Saudijske Arabije, i zbog odluke Vlade Crne Gore da tokom ljetnjeg perioda izuzme saudijske državljane od ulaznih viza, kao i zbog pokretanja direktnih letova, što je doprinijelo porastu broja turista koji dolaze iz Kraljevine“, kaže ambasador.

On ističe da je, s druge strane, važno napomenuti da je Crna Gora bila među prvim državama čijim je građanima omogućeno da po dolasku u Kraljevinu dobiju vizu sa aerodroma.

„Što se tiče investicija, važno je istaći da je potpisan memorandum o razumijevanju između Vlade Crne Gore, Opštine Grad Ulcinj i Saudi Al Shiddi Group o mogućnosti razvoja turističkog kompleksa u dijelu rta Mavrijana u Ulcinju, sa ciljem razvoja opština Tivat i Ulcinj i otvaranja novih radnih mjesta u ova dva grada. Predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari opisao je projekat kao jednu od najvećih investicija, možda i veću od Portonovog i Porto Montenegra. A ovo je samo početak“, kaže ambasador Hifzi.

Abazović: Početkom naredne sedmice akcija Stop inflaciji

Premijer Dritan Abazović kazao je da očekuje da naredne sedmice ponovo počne akcija Stop inflaciji. On je novinarima kazao da smatra da će spisak proizvoda biti objavljen početkom naredne sedmice.

Karatisti KK „Rei“ ponovo zablistali na međunarodnoj sceni

Karate klub  „Rei“ je 24. septembra učestvovao na  Međunarodnom karate turniru “Kolašinski pobjednik 2023”, čime je nastavljen uspješan niz takmičara ovog kluba. Na ovom turniru  učestvovalo je  29 klubova sa 588 prijava.
 Takmičari  KK “Rei”, njih pet,  okitili su se sa devet medalja. Memin Gurzaković – zlato i srebro; Armin Gurzaković – zlato i bronza; Edon Emša – zlato i bronza; Mustafa Adžemović – zlato i bronza i Melina Gurzaković – bronza.
Trener kluba Nail Kurti   zahvalio se  takmičarima na uloženom trudu.

Čišćenjem podmorja kod Valdanosa obilježiće „Mediteranski dan obale“

Povodom „Mediteranskog dana obale“, koji je ranije odložen zbog lošeg vremena, biće obilježen u četvrtak, 28. septembra. Služba za zštitu i održivi razvoj morskog dobra planira da u četvrtak organizuje akciju čišćenja podmorja ispred uvale Valdanos, navode iz PR Službe JP  za upravljanje morskim dobrom.

Početak akcije planiran je za 10:30h, a lokacija je okupljanja je plaža Valdanos u Ulcinju.

 

  • 1

    Radio