Aktuale Më shumë

Ministri Gjeka u takua me përfaqësuesit e Këshillave kombëtare në Mal të Zi

Prej tvteuta12:35, 9 Qershor 2022

“Popujt pakicë dhe komunitetet e tjera kombëtare pakicë në Mal të Zi kontribuojnë në stabilitetin, paqen dhe përparimin e Malit të Zi, kjo është dëshmuar shumë herë dhe do të vazhdojë të jetë e tillë,” tha Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave Fatmir Gjeka në një takim me përfaqësuesit e këshillave të pakicave dhe të bashkësive të tjera kombëtare pakicë.
Ministri Gjeka diskutoi me bashkëbiseduesit për sfidat aktuale, por edhe problemet me të cilat u përballën në periudhën e kaluar.
Që nga themelimi i tyre, Këshillat kanë punuar për integrimin më të suksesshëm të popujve pakicë dhe komuniteteve të tjera kombëtare pakicë në shoqërinë malazeze, me qëllim të përfshirjes së të gjitha veçorive, trashëgimisë kulturore dhe vlerave të tyre. Megjithatë, sipas tyre, ka sfida të shumta në punën e tyre, ndër të cilat më e madhja është statusi i tyre, i cili në një të ardhme të afërt duhet të zgjidhet ligjërisht dhe më pas vetë funksionimi i këshillavepër shkak të mjeteve financiare që marrin.
Përfaqësuesit e këshillave theksuan problemin e ndarjes së fondeve në konkursin e Fondit për realizimin e të drejtave të popujve pakicë, duke theksuar shpërndarjen e pabarabartë të tyre. Ata besojnë se Komisioni që vendos për financimin e aplikacioneve për projekte duhet të përbëhet nga përfaqësues të pakicave dhe komuniteteve të tjera kombëtare pakicë në mënyrë që të përcaktohen më mirë prioritetet. Ata gjithashtu ofrojnë të gjithë logjistikën e nevojshme për të përmirësuar situatën aktuale sepse besojnë se mund të përfaqësojnë personalisht më së miri prioritetet dhe nevojat e komunitetit të tyre.
Në pjesën e bashkëpunimit me Ministrinë e të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave, këshillat kërkuan mirëkuptim në lidhje me afatin e dorëzimit të raporteve përfundimtare, në mënyrë që ato të plotësohen dhe dorëzohen pa tejkaluar afatet, siç ka qenë deri tani.
Ministri Gjeka falënderoi të gjithë për iniciativat për përmirësimin e bashkëpunimit të mëtejshëm dhe tha se Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave mbetet një partner i besueshëm për të gjithë aktorët që përpiqen të përmirësojnë më tej shoqërinë malazeze, të zhvillojnë karakterin ndërkulturor të Malit të Zi dhe të kontribuojnë në rrugën e zhvillimit të Malit të Zi.
Lidhur me sfidat e njohura të këshillit, ministri Gjeka tha se do të bëjë gjithçka që ka për të mundësuar funksionimin normal të tyre.

  • 1

    Radio