Aktuale Më shumë

Bankat miratuan 3.44 miliardë euro kredi

Prej tvteuta15:46, 13 Janar 2022

Deri në fund të tetorit të vitit të kaluar, bankat kishin miratuar kredi në vlerë prej 3,44 miliardë euro, me një rënie prej 1,6 për qind në bazë mujore.

Sipas të dhënave të Bankës Qendrore  në fund të muajit tetor, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020, janë miratuar 7,3 për qind më shumë kredi.

Raporti ndërmjet kredive dhe depozitave në fund të muajit tetor ishte më i ulët se në muajin shtator dhe më i ulët se në të njëjtën periudhë të vitit 2020 dhe arriti në 0.85.

Në bazë të kredive, bankat kërkuan më së shumti nga sektori jofinanciar dhe nga individët, 74.4 për qind.

Totali i depozitave në tetor u rrit me 1.7 për qind krahasuar me shtatorin në 4.06 miliardë euro. Depozitat me afat zënë 22.3 për qind të totalit dhe depozitat pa afat 75.1 për qind. Pjesa e mbetur prej 2.6 për qind lidhej me fondet në llogarinë ruajtje.

Në strukturën e depozitave me afat, peshën më të madhe e kishin ato me afat maturimi nga tre muaj deri në një vit, me 44.5 për qind, ndërsa ato me afat maturimi nga një deri në tre vjet me 34.4 për qind.

Totali i depozitave të ekonomive familjare në fund të tetorit arriti në pothuajse 1.36 miliardë euro, që është 0.5 për qind më shumë se në shtator.

Në strukturën e maturitetit të depozitave të individëve, depozitat me afat zinin 33.59 për qind dhe ato pa afat 66.37 për qind.

  • 1

    Radio