Opinion Më shumë

Ne vetëm marrim nuk japim

Prej tvteuta14:28, 29 Nëntor 2014

Në kuadër të orës së kryeministrit që u mbajt në Kuvendin e Malit të Zi,u zhvillua nje diskutim interesant, ne mes te Kryeministrit te Malit te Zijukanoviq dhe deputetit  te Forces se Re Demokratike Genci Nimanbegut i cili fillimisht I pershendeti ne gjuhen shqipe dhe pastaj shtroi pyetjen: Kur qeveria planifikon të realizojë si dhe në çfarë mase kërkesat mbi decentralizimin e pushtetit në disa fusha te caktuara duke theksuar ne veçanti  nevojën mbi decentralizimin ose ri rrjeshtimin e ingerencave në politikën fiskale, përkatësisht mundësitë e mbarështrimit të tatimit jo vetëm në buxhetin shtetëror por edhe për komuna, atje ku edhe realizohet, pastaj decentralizimi dhe rritja e kompetencave të komunave në sferën e arsimit, shëndetësisë, sigurisë publike, përkatësisht të policisë. Nimanbegu ka theksuar se baze per transfer te kompetencave te Qeverise ne veteqeverisjet lokale  eshte konsolidimi financiar dhe aftesimi qe komunat ne menyre te qendrueshme te funksionojne, dhe te disponojne me te ardhurat, me nje pjese te tatimeve dhe  taksave, gjegjesisht me te ardhurat publike.Edhe pse keto ceshtje shpeshere I ka perseritur deputeti Nimanbegu ne séance te ndryshme, nga kryeministri Gjukanoviq degjuam pothuajse ate cfare pritej, asgje te re.

Kryeministri ka thenë se ideja për ndryshimin e politikës fiskale do të mundësonte shpërndarjen e të ardhurave te cilat  i takojnë buxhetit shtetëror dhe sipas mendimt të qeverisë, nuk është i pranueshëm. Siç e ka sqaruar ai shperndarja e këtille e të ardhurave do të favorizonte qeversijet lokale të zhvilluara ekonomikisht dhe më të mëdha në aspketin teritorial, duke ditur se sistemet e mëdha ekonomike kryesisht kanë selite në ato komuna. Keto mjete shfrytezohen per finansimin e funksioneve publike shteterore.

Kur jemi te decentralizimi I pushtetit kryeministri Gjukanoviq u shpreh se legjislacioni I Unionit Evropian nuk e ka parapare  reformen e veteqeverisjes locale, por e lejon shtetin kandidat qe te zhvilloje modelin me te mire per sherbimin e qytetareve. Gjukanoviq edhe njehere verrteton se modeli I tashem edhe pse I centralizuar eshte me I mire per ata institucione sepse I kane pagesat me te rregullta dhe nuk ka keqperdorime sikurse kishte ne sistemin e meparshem ku ne disa komuna keqperdoreshin pozicionet dhe pagesat.

Por zoteri Gjukanoviq si duket harroi te permend se edhe atehere drejtoret zgjedheshin nga partia e tij, dhe ne vend te decentralizimit mund te  organizohej kontrollimi dhe rregullimi buxhetor dhe sistemor  apo eventualisht te ngritet donje padi per keqperdorim te detyres, por jo,  ishte me e leverdishme qe te bente centralizim total si ne arsim ashtu edhe ne shendetesi dhe polici, dhe keshtu te beje edhe kontrollin finansiar por edhe punesime partiake.

Sipas  kryeministrit Gjukanoviq, eshte favorizuese qe cdo komune mund ti ndihmoje ne fuksionim edhe arsimit edhe shendetesise kur te kete mudesi, pra shume qarte, NE VETEM MARRIM, POR NUK JAPIM !

Shtrohet pyetja: pse Komuna e Ulqinit me te gjitha resurset dhe mundesite nuk eshte Komune e zhvilluar ekonomikisht, por ndodh e kunderta, ajo renditet me komunat me te varfera ne Mal te Zi dhe merr ndihme shteterore nga Fondi egalizues…Kush eshte fajtor per kete?

  • 1

    Radio