Sociale Më shumë

VENDIMET E REJA PËR TATIMIN NË PATUNDËSHMERI DHE TAKSEN TURISTIKE PËR VITIN 2016

Prej tvteuta14:55, 21 Maj 2016

Sekretariati për finansa dhe buxhet është në përgatitje të vendimeve të reja për tatimin në patundëshmeri dhe taksën turistike për vitin 2016.Te gjithe qytetarët janë të detyruar ti shlyejëe detyrimet e tyre në bazë të taksave dhe tatimeve, në të kundërt  do te ndërmerren  të gjitha masat ligjore. Personat fizik dhe juridik mund të informohen lidhur me detyrimet e tyre në zyret e komunës se Ulqinit nr. 117, 109 dhe 121 çdo ditë pune nga ora 11:00-14:00. Vendim i ri mbi tatimin në patundëshmeri, për mospagesë dhe mosparaqitje të patundëshmerisë parasheh denime për persona fizik nga 250euro deri në 2.000 euro dhe për persona juridik nga 2.000 euro deri në 20.000euro.

  • 1

    Radio