Sociale Më shumë

“Solidariteti” me metodologji të re

Prej tvteuta15:31, 5 Maj 2016

Institucioni pedagogjik parashkollor “Solidariteti” do të jetë pjesë e grupit punues në haritimin e metodologjisë udhëzuese për programin e qëndrueshëm zhvillimor i cili fillon të implementohet prej shtatorit të vitit akademik 2016/2017. Njëra ndër kordinatoret e këtij programi Elmadije Maraj përndryshe edukatore e këtij institucioni, spjegon në detale qëllimin e kësaj metodologjie e cila ndahet në disa domene, ato janë: stilet e shëndoshta të jetës, sigurimi i fëmijëve, ruajtja e mjedisit jetësor, bashkëpunimi me rrethin shoqëroro-jetësor dhe strategjiko-ekonomik.

Kjo metodologji do të shërbej që fëmijët parashkollor të arrijnë të përceptojnë gjërat me të cilat do të ballafaqohen në të ardhmen dhe të parapërgaditen për sfidat e jetës.

  • 1

    Radio