Aktuale Më shumë

Rezerva e detyrueshme 248.44 milionë euro

Prej tvteuta09:40, 7 Nëntor 2022

Sipas të dhënave të Bankës Qendrore (CBCG), rezerva e detyrueshme e bankave në fund të muajit shtator arriti në 248.44 milionë euro.
Nga shuma totale, 66.46 për qind është ndarë për llogaritë e rezervës së detyrueshme të bankave në vend, dhe 33.54 për qind për llogaritë e Bankës Qendrore jashtë vendit.
Bilanci mesatar i gjithsej depozitave bankare në muajin gusht, që përbën bazën për llogaritjen e rezervës së detyruar, ishte 4.55 miliardë euro. Nga niveli total i depozitave, 80.99 për qind zënë depozitat pa afat, 19.01 për qind depozitat me afat.
Bankat në Mal të Zi ndanë një rezervë të detyrueshme në bazë të vendimit të Bankës Qendrore. Ai vendim vendosi një sistem për llogaritjen e rezervës së detyrueshme duke aplikuar një normë prej 5.5 për qind për pjesën e bazës së përbërë nga depozitat pa afat dhe depozitat me afat maturimi deri në një vit dhe një normë prej 4.5 për qind për pjesën e bazës të bëra nga depozitat me afat maturimi më shumë se një vit.
Një normë prej 5.5 për qind zbatohet për depozitat e kontraktuara me afat maturimi mbi një vit, të cilat kanë një klauzolë për mundësinë e kësteve brenda një periudhe më të vogël se një vit.

  • 1

    Radio