AKTUELNO Više

Proučavaće delfine i sisare na području od Ulcinja do Boke kotorske

Prej tvteuta13:12 25 Novembar 2016

Društvo prirodnjaka Crne Gore u saradnji sa Marine mammals research association (DMAD) iz Turske pokrenulo je istraživanje morskih sisara, pretežno delfina i kornjača na području Ulcinja i do predjela Boke kotorske.

Ekspedicija naučnika na čelu da dr Aylin Akkaya iz Turske boravi u Ulcinju već od septembra mjeseca a istraživanja kako sa kopna tako i na moru obavljaće u narednim mjesecima. U posljednjim mjesecima se delfini na primorju mogu češće vidjeti i upravo to je razlog zbog kojeg će pratiti putanje i vrste delfina koje borave u crnogorskom akvatoriju.

Krajnji cilj njihovog boravka jeste edukacija javnosti i sručnjaka o vrstama i broju morskih sisara na našem primorju ali i da se podstakne svijest ljudi o njihovoj ugroženosti upotrebom dinamita i ribarskih mreža.

  • 1

    Radio