TURIZAM @sr Više

Predrag Jelušić ucestovao na Panelu u okviru Mediteranskog dana obale 2018. u Splitu

Prej tvteuta16:43 27 Septembar 2018

Na centralnoj proslavi Mediteranskog dana obale, koja se danas održala u Muzeju lijepih umjetnosti u Splitu, na panelu o saradnji PAP/RAC-a sa državama i institucijama Mediterana učestvavao je i Predrag Jelušić, direktor JP Morsko Dobro. Ostali panelisti bili su ambasadorka Francuske u Hrvatskoj Corrine Meunier, profesor Marija Snoussi sa Univerziteta Muhameed V iz Rabata u Maroku, Irina Makarenko iz Komisije za Crno more i Ivica Trumbić predstavnik IOC-UNESCO.

Jelušić je na panelu govorio o značaju saradnje institucija u Crnoj Gori sa PAP/RAC centrom Mediteranskog Akcionog plana, posebno ističući rezultate projekta CAMP Montenegro koji je Ministarstvo održivog razvoja i turizma realizovalo u periodu od 2011- 2017. godine, a u okviru kojeg su pripremljene značajne analize i studije koje su predstavljale podlogu i osnov za izradu Prostornog plana obalnog područja i Nacionalne strategije integralbog upravljanja obalnim područjem. Najznačajniji rezultati projekta CAMP su uspostavljanje odmaka gradnje od obalne linije, eliminasanje gradnje iz najvrijednijih djelova obalnog područja, definisanje obuhvata koji su optimalni za održivu poljoprivredu i održive vidove turizma, analize uticaja podizanja nivoa mora na osjetljive obalne ekosisteme i sl.  Jelušić se osvrnuo na tekuće i buduće aktivnosti u okviru saradnje Crne Gore sa UNEP / MAP-om i PAP/RAC-om, prije svega na projekat GEF Adriatic usmjeren na primjenu ekosistemskog pristupa na planiranje prostora morskog područja, kao i projekte izrade lokalnih planova za integralno upravljanje obalnim područjima. Jelušić je takođe, kao dobru praksu i odgovoran odnos prema održivom upravljanju i zaštiti obale i mora istakao da JP Morsko Dobro u okviru svojih aktivnosti godišnje izdvaja od 300 do 500 hiljada eura za projekte i programe koji su usmjereni na zaštitu životne sredine, kao što su studije zaštite i revitalizacije  plaža od erozije, izgradnju infrastrukture i održavanje specijalnog rezervata Solila, monitoring kvalteta morske vode, istraživanje biodiverziteta, istraživanje morskih pećina, morskog dna na području budućih sidrišta i vrijednih lokacija poput lokaliteta Tunja u Budvi.

Takodje, na panelu je afirmisana uloga JP Morsko dobro, kao jedne od institucija sa najdužom saradnjom sa PAP/RAC centrom povodom obilježavanja Mediteranskog Akcionog plana. Jelušić je posebno istakao ulogu JP Morsko dobro u promovisanju zaštite obale i mora kroz saradnju i sa nevladinim organizacijama, koje ostvaruje po pitanju raznih akcija o zaštiti obale, čišćenja i sakupljanja otpada iz mora i sa obale i pozidanja svijesti o značaju ovih pitanja. Poseban doprinos JP Morsko dobro Mediteranskom danu obale su edukativni posteri o temama poput zaštite biodiverziteta mora i obale, obalnim procesima, zaštiti kultutnog blaga podmorja, plažama, plavoj ekonomiji, otpadu u moru i sl. koji se svake godine distribuiraju školama u Crnoj Gori.

Na današnjoj svečanosti, za ambasadorku obale proglašena je hrvatska glumica Zrinka Cvitešić – dobitnica 2014. godine Laurent Olivier nagrade za najbolju glumicu u mjuziklu u Velikoj Britaniji, inače vlasnica maslinjaka i proizvidje maslinovog ulja na Braču i aktivistkinja za zastitiu pririode u Hrvatskoj.

 

JP Morsko dobro

  • 1

    Radio