AKTUELNO Više

Potrebno učešće gradjana u donošenju odluka

Prej tvteuta11:14 2 Decembar 2014

Opština Ulcinj trebala bi da promoviše mehanizme učešća gradjana u donošenju odluka, stoji u preporuci Centra za razvoj nevladinih organizacija, u objavljenom izvještaju o dobrom upravljanju za prošlu godinu. “ Potrebno je usaglasiti postojeće i donijeti nove odluke kojima se unapređuje saradnja sa civilnim sektorom i učešće građana u odlučivanju, prilagoditi internet sajt opštine licima sa oštećenim vidom, kao i objaviti na sajtu akte koje donosi predsjednik opštine”  ističe se u izvještaju.

  • 1

    Radio