Počela prijava visokoškolaca, u Ulcinju oglašeno 170 slobodnih radnih mjesta

Prej tvteuta14:05 22 Oktobar 2021

Deseti ciklus Programa za stručno osposobljavanje lica sa visokom školom  počeo je tradicionalno 15. septembra, kada je objavljen poziv poslodavcima da oglase slobodna radna mjesta, a nakon završetka poziva,  48 poslodavaca u Ulcinju oglasilo je potrebu za 170 slobodnih radnih mjesta.

Uglavnom se traže visokoškolci iz obasti ekonomije, turizma, građevine i drugog.

Kao i ranijih godina, period stručnog osposobljavanja trajaće devet mjeseci, i priznaje se kao dvanaestomjesečno radno iskustvo. Na evidenciji biroa u Ulcinju trenutno je oko 100 visokoškolaca, ali to nije konačan broj, jer se očekuje nostrifikovanje diploma studenata koji su studirali vani.

„Moram napomenuti da su ovo poslodavci koji djeluju u Ulcinju. Prijava je krenula od 20. oktobra i trajaće mjesec dana. Pravo prijave imaju visokoškolci koji su studirali u Crnoj Gori i van nje. Za visokoškolce koji su se školovali van zemlje, mogu se na portalu e-Uprave prijaviti na posebnom linku sa njihovom rješenjem o nostrifikaciji diplome koje izdaje Ministarstvo prosvjete“, kazala je savjetnica za rad sa poslodavcima u Birou rada Ulcinj Danijela Klikovac.

 

Novi ciklus stručnog osposobljavanja zvanično će početi 15. januara, i trajaće do 15. oktobra. Mjesečna naknada za poslodavce iznosi 50% od prosječne plate u Crnoj Gori.

Naša medijska kuća tradicionalno je dio programa stručnog osposobljavanja. Do sada je kroz Radio i Televiziju Teuta prošao značajan broj lica sa visokoškolskim obrazovanjem raznih profila. Dobar dio njih pronašao je zaposlenje upravo u Televiziji Teuta, i iskustva sa pripravnicima do sada su uvijek bila pozitivna.

„Već osam godina uzastopno prijavljujemo se  na konkursu za Program stručnog osposobljavanja, otvorili smo nova radna mjesta koja se tiču profila novinarstva, grafičkog dizajna, sve što se tiče realizacije i montaže, kao i marketinga i menadžerstva. Tokom svih ovih godina naše iskustvo je bilo zadovoljavajuće. Mislim da smo i mi i oni bili zadovoljni, i svako ko je želio da nešto nauči pružena mu je prilika da se razvije u struci koju je odabrao“, kaže menadžerka RTV Teuta Hadžera Hadžibeti.

Naš tim tu je i da usmjeri i pomogne kako firmama i poslodavcima tako i licima koji obavljaju  stručno osposobljavanje u našoj medijskoj kući, ne samo kroz preporuke već i kroz oglašavanje slobodnih radnih mjesta.

Svršeni visokoškolci do 20. novembra imaju priliku da donesu odluku gdje će obaviti stručno osposobljavanje, a naša je preporuka i želja da mladi, talentovani i vrijedni ljudi želni novih znanja i sposobnosti postanu i dio našeg velikog tima.

 

 

S. Vukčević

 

  • 1

    Radio