AKTUELNO Više

Oštećen dalekovod u Gaču. Bez struje 322 korisnika

Prej tvteuta16:15 21 Novembar 2018

Prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji puta Ulcinj – Krute Vladimir došlo je do oštećenja DV 10kV „Gač-Sv. Đorđe“, pa je bez napajanja električnom energijom ostalo 14 TS 10/0,4kV sa kojih se napajaju 322 korisnika. Trenutna situacija je dosta složene, pa se otklanjanje kvara može očekivati u toku sjutrašnjeg dana.

Mogućnost za alternativno napajanje, preko DV 10kV Ada-Reč iz TS 35/10kV Velika Plaža2, ovog područja elektičnom energijom nije moguća, zbog problema koji je nastao na 10kV vodovima koji su prije par dana prekinuti padom drveta. Zbog nemogućnosti uspostavljanja kontakta sa vlasnikom imanja kvar na vodovima nije mogao biti otklonjene, a trenutno problem predstavlja i ogromna količina vode na imanju nakon jučerašnih padavina. Ekipe su na terenu i rade na rješavanju nastale situacije.

  • 1

    Radio