SliderMN Više

Novi, papreni cjenovnik Morskog dobra za objekte na Adi, ali i u zaleđu obale

Prej tvteuta13:21 18 Jun 2022

Vlada Crne Gore  prihvatila je predlog Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i usvojila izmjene i dopune Cjenovnika početnih naknada za zakup i korišćenje morskog dobra.

„Javno preduzeće je vodeći računa o lokacijama u zoni morskog dobra, konstatovalo da je važeći Cjenovnik iz 2019.godine u pogledu zona pojedinih lokacija, u prethodnom periodu bio prilagođen željama i zahtjevima pojedinaca. Djelovi morske obale koje su lokalno stanovništvo i turisti po njihovoj posjećenosti, opremljenosti i eksluzivnosti prepoznali kao atraktivne destinacije, bili su u visini godišnje naknade ispod svake realne cijene. Iz tog razloga, bilo je neophodno da se predmetne lokacije zoniraju na drugi način u odnosu na važeći Cjenovnik iz 2019. godine“, naglašavaju u ovom preduzeću.

Svi ugovori o zakupu privremenih lokacija za postavljanje kućica na rijeci Bojani su  istekli, zbog čega će nakon usvajanja predloženih izmjena i dopuna Cjenovnika biti raspisan javni poziv za zakup svih privremenih lokacija na rijeci Bojani i to isključivo za period važenja Programa privremenih objekata, odnosno do kraja

2023. godine, navodi se u dokumentu koji je objavljen na sajtu Vlade.

Shodno važećem Cjenovniku cijena početnih naknada za sve objekte na Adi Bojani trenutno iznosi: za kućice do 35 m² – 10 eura po m², povećanje po m² od 36 do 60 m² – 15 eura, povećanje po m2 od 61 do 100m2 – 25 eura, povećanje preko 100 m² – 35 eura. Shodno izmjenama i dopunama Cjenovnika, predloženo je da cijene početnih naknada na rijeci Bojani budu podijeljene u skladu sa zonama, i to: ekskluzivna zona 1: za kućice do 35 m² -20 eura po m², povećanje po m² od 36 do 60 m² – 30 eura, povećanje po m² od 61 do 100m² – 50 eura, povećanje preko 100 m² – 70 eura i zona 2: za kućice do 35 m² cijena – 15 eura po m², povećanje po m² od 36 do 60 m² – 22,5 eura, povećanje po m2 od 61 do 100 m² – 37,50 eura i povećanje preko 100 m² – 52,50 eura.

U prilogu pogledajte i ostale stavke iz novog Cjenovnika Morskog dobra.

https://www.gov.me/dokumenta/e32b9edf-8c5b-45c9-a407-4c1b75c0898c

  • 1

    Radio