SliderMN Više

Vlasnici kućica priložili prigovor na tender M. dobra – „poništiti tender i utvrditi realno stanje“

Prej tvteuta13:57 5 Avgust 2022

Vlasnici kućica na Adi Bojani proslijedili su medijima saopštenje, u kom, se između ostalog, oštro protive tenderu Javnog preduzeća Morsko dobro pod trenutnim uslovima, te traže njegovo odlaganje i ispravljanje nedostataka, kao i smanjenje cijena zakupa.
Više pročitajte u nastavku:
„Protiv raspisanog tendera za zakup lokacija na rijeci Bojani, članovi Udruženja kuća na Adi Bojani, su nakon javnog protesta i više obraćanja i neuspjelih pokušaja pregovaranja sa Ministarstvom  ekologije i Morskim dobrom, bili primorani da angažuju advokata i da ulože Prigovor na tendersku dokumentaciju koja obiluje nedostacima što je čini nezakonitom i neustavnom. Ovaj Prigovor je poslednji pokušaj Udruženja da nadležnim institucijama ukaže na propuste koje bi morali da otklone, te da Javni poziv ponište ili odlože dok se ne steknu uslovi za njegovo raspisivanje.
A to znači da najprije izvrše geometarsko snimanje svih objekata na Adi Bojani i u skladu sa realnim stanjem na terenu, sačine novi Program i Plan privremenih objekata. A zatim, na osnovu tačno utvrđenog stanja, odrede REALNE CIJENE za zakup lokacija. Realna cijena podrazumijeva realno povećanje dosadašnje cijene za 10-15% što je u skladu sa važećom inflacijom. A ne nikako povećanje za 150% ionako visokih naknada koje vlasnici kućica plaćaju poslednjih 6 godina.
Dakle, podaci iz javnog poziva su prije svega netačni, a onda i zastareli. Jer je u prethodnih 5 godina izgrađeno mnogo novih objekata i dograđeno starih. Sve te promjene nijesu obuhvaćene Javnim pozivom, tako da je njegovo raspisivanje u ovom momentu preuranjeno i besmisleno, kako zbog onih koji su za sve ove godine bili uredni zakupci Morskog dobra , tako i zbog onih koji čekaju da budu legalizovani i uvedeni u evidencije za plaćanje zakupa. Očekujemo da će Morsko dobro shvatiti značaj Prigovora i da će odlučiti kako je to jedino pravilno, da ponište ili odlože tender, jer će u protivnom sa Udruženjem ući u sudski proces, čijim pokretanjem bi se u svakom slučaju obustavio tender do pravosnažnog okončanja upravnog spora, koji može da potraje godinama, a to se ne bi isplatilo Morskom dobru, imajući u vidu da za vrijeme trajanja spora korisnici nemaju obavezu da plaćaju godišnji zakup.“

  • 1

    Radio