Ekonomi Më shumë

MIRATOHET RAPORTI I PUNES I KESHILLIT PER INTEGRIME EVROPIANE

Prej tvteuta23:04, 11 Mars 2016

Sot ne Kuvendin e MAlit te Zi eshte mbajtur mbledhja e Keshillit per integrime evropiane, ne te cilen njezeri eshte miratuar Raporti I punes per vitin 2015 dhe Plani I punes per vitin 2016. Permbajtja e raporrtit te punes kryesisht eshte perbere nga aktivitetet mbi draftet e pozitave negociuese, raportet e aktiviteteve mbi plotesimet e obligimeve nga proceset e integrimeve evropiane, raportet e punes se Ministrise se puneve te jashtme, mbi perdorimin e mjeteve IPA,dhe aktivitete te ndryshme.

Per vitin vijues ky trup punues do te vazhdoje dinamiken e vitit te kaluar, duke u kordinuar me planin e punes se Qeverise dhe do te vazhdoje te mbikqyre ecurine e procesit te integrimeve evropiane.

  • 1

    Radio