Aktuale Më shumë

Ministria E Financave: Reforma Për Një Standard Më Të Mirë Të Qytetarëve

Prej tvteuta11:55, 11 Shkurt 2024

Ekipi i Ministrisë së Financave, i udhëhequr nga ministri Novica Vukoviq, vazhdon punën e përkushtuar dhe intensive në përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve, me menaxhim të përgjegjshëm të financave publike, njofton departamenti.
Në 100 ditët e para të punës u bë i mundur financimi i menjëhershëm i rritjes së pensioneve më të ulëta në 450 euro dhe rregullimi i rregullt i të tjerave dhe reformat e ardhshme do të sigurojnë rritje të pagave minimale dhe mesatare”, thuhet në njoftim. .

Siç njoftuan ata, është duke u përgatitur për Strategjinë Fiskale të Malit të Zi dhe Udhëzimet Makroekonomike dhe të Politikës Fiskale, të cilat do të njohin proceset kryesore reformuese dhe do të përcaktojnë kornizën afatmesme të flukseve ekonomike.
Prioritetet e Ministrisë janë, ndër të tjera, krijimi i një kuadri të qëndrueshëm fiskal dhe makroekonomik – arritja e një suficit të konsumit aktual në periudhën prej tani deri në vitin 2026, vazhdimi i uljes së shpenzimeve joproduktive dhe rritja e të ardhurave buxhetore, si dhe krijimi i supozimeve për më shumërritje dinamike ekonomike, nëpërmjet mbështetjes për projekte zhvillimore.

Kujtojmë se një nga hapat e parë dhe të rëndësishëm të Ministrisë së Financave ishte buxheti për këtë vit, i krijuar në mënyrë të qëndrueshme dhe më të përgjegjshme të mundshme, në raport me rrethanat aktuale dhe ekzistuese, dhe i cili përveç optimizimit të kostos. , ka edhe karakter zhvillimor”, thuhet në njoftim.
Prandaj, në një periudhë të shkurtër kohore, siç sqaruan ata, ka përfunduar ribalancimi i buxhetit për vitin e kaluar, në mënyrë që të përmbushen të gjitha obligimet e planifikuara për atë vit, si dhe është përgatitur me kohë edhe buxheti i këtij viti.

“Kështu është shmangur financimi i përkohshëm dhe është siguruar stabilitet dhe rregullsi në shlyerjen e të gjitha obligimeve shtetërore”, thonë nga Ministria.

  • 1

    Radio