SliderMN Više

Milatović predstavio platformu ka bržem pristupanju EU

Prej tvteuta14:41 2 Oktobar 2023

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predstavio je danas platformu koja ce biti upućena svim političkim partija a ciji je cilja brže pristupanje Crne Gore evopskoj uniji.

„Moramo uložiti napore na vladavini prava, uspostavljanju održivog ekonomskog razvoja, reformi izbirnog zakonodavstva, kreiranju kvalitenijeg obrzovnog sistema, kao i jačanju pozitivnog imidža Crne Gopre u EU i regionu“, rekao je Milatović.

„Danas želim da vam predstavim „Zajedničku platformu za Crnu Goru u EU!“, inicijativu koju ću uputiti predstavnicima svih političkih partija u crnogorskom Parlamentu, a čiji je primarni cilj vraćanje reformske i evropske agende u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju našeg evropskog puta,“ poručio je predsjednik Milatović.

Ova Platforma predstavlja poziv svim parlamentarnim subjektima da se okupe oko zajedničkih ciljeva, da pokažu  odgovornost prema građanima i rade na jačanju kohezije našeg društva.

„Moramo uložiti zajedničke napore na unapređenju vladavine prava, izboru nosilaca najviših pravosudnih funkcija, uspostavljanju održivog ekonomskog razvoja, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, reformi izbornog zakonodavstva, profesionalizaciji javne uprave, izgradnji demokratskih institucija, kreiranju kvalitetnijeg obrazovnog sistema, unapredjenju uslova za život i rad mladih, osnaživanju koncepta ekološke države, kao i jačanju pozitivnog imidža Crne Gore u regionu i međunarodnoj zajednici“, dodao je Milatović.

Upravo to su teme obuhvaćene ovom Platformom.

 

Milatović je kazao da  evropska budućnost Crne Gore predstavlja zajednički imenitelj svih aktera crnogoskog društva, te da ne postoji politički subjekt koji se u svom djelovanju zalaže za suprotan cilj.

„Međutim, kada govorimo o sprovođenju evropskog cilja na institucionalnom i operativnom nivou, brojni su izazovi i prepreke.  To dokazuje činjenica da proces pregovora sa Evropskom unijom traje više od decenije. U tom procesu propuštene su šanse za sprovođenjem ključnih reformi, uz ostvarivanje partikularnih interesa političkih subjekata i gomilanje institucionalnih problema, koji u odsustvu političkog konsenzusa, doživljavaju svoju kulminaciju.   Dodatno, posljednjih mjeseci, tema evropskih integracija stavljena je u drugi plan. Zasijenile su je dnevnopolitičke teme i novi talas političke polarizacije“, kazao je Milatović na pres konferenciji.

Tekst platforme:

i) iskazujući jasno opredjeljenje prema potrebi daljeg razvoja građanske, demokratske i ekonomski razvijene Crne Gore,

ii) poštujući evropske vrijednosti, uključujući ljudsko dostojanstvo, slobodu, ljudska prava, demokratiju, jednakost i vladavinu prava, kao vodeće postulate političkog angažmana,

iii) podržavajući odluke i postupanja koji vode do ubrzanog članstva Crne Gore u Evropsku uniju (EU), bez daljeg odlaganja,

izražavamo posvećenost zajedničkim principima budućeg institucionalnog i političkog djelovanja, koji se odnose na:

Usaglašavanje zakonodavne aktivnosti sa Ustavom Crne Gore i pravnom tekovinom EU, uz konsultovanje i učešće javnosti, tj. zainteresovanih subjekata, u procesu donošenja odluka.

Neodložno pokretanje parlamentarnog dijaloga u cilju izbora nosilaca najviših sudskih i tužilačkih funkcija.

Nastavak reformi u pravosuđu u cilju odlučne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Posvećenost sveobuhvatnoj reformi izbornog zakonodavstva, u cilju jačanja integriteta izbornog procesa i povjerenja u izbore.

Posvećenost održivom ekonomskom razvoju kroz sprovođenje strukturnih reformi, unapređenje savremene transportne, digitalne i zdravstveno-socijalne infrastrukture i privlačenje kredibilnih investicija, u cilju unapređenja životnog standarda građana.

Izgradnju efikasne javne uprave, kroz sprovođenje procesa depolitizacije i promociju meritokratije u upravljanju kadrovima, koja odlučno radi na procesu pridruženja Crne Gore EU.

Unapređenje ambijenta za rad civilnog sektora i medija, koje podrazumijeva slobodu izražavanja i spremnost za otvoren, transparentan i redovan dijalog sa organizacijama civilnog društva.

Posvećenost izgradnji društva jednakih šansi, koje njeguje poseban senzibilitet prema unapredjenju položaja ranjivih grupa i poštovanju ljudskih prava.

Osnaživanje Ustavnog koncepta ekološke države Crne Gore, kroz implementaciju EU Zelene agende, zaštitu prirode i životne sredine.

Kreiranje kvalitetnijeg okruženja za mlade, kroz sveobuhvatnu reformu sistema obrazovanja, uključivanje crnogorskih univerziteta u EU mreže i programe, bolju povezanost obrazovnih programa i potreba tržišta rada.

Osnaživanje kapaciteta institucija za privlačenje sredstava iz EU fondova i njihovu dalju implementaciju.

Potpunu usklađenost sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao i učešće u EU inicijativama koje se odnose na promociju mira i bezbjednosti na globalnom nivou.

Jačanje pozitivne i konstruktivne uloge Crne Gore u regionu, uključujući regionalnu ekonomsku integraciju kroz Zajedničko regionalno tržište (Berlinski process) i druge inkluzivne inicijative regionalne saradnje usklađene sa EU standardima.

Potpisnici platforme, na ovaj način, promovišu političku stabilnost, konsenzus oko zajedničkih vrijednosti i spremnost na udruženo djelovanje – u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore.

  • 1

    Radio