Aktuale Më shumë

Me miratimin e Planit të Veprimit të Shengenit, Mali i Zi është më afër marrjes së IBAR

Prej tvteuta11:43, 21 Prill 2024

Miratimi i planit të veprimit të Shengenit në seancën e Qeverisë është i një rëndësie të madhe për përmbushjen e standardeve të përkohshme dhe marrjen e IBAR-it për Malin e Zi”, tha sekretarja shtetërore e MPB-së, Jovana Mijoviq.

Ajo kujtoi se standardi i përkohshëm 12 parashikon që “Mali i Zi përgatit në mënyrë efektive hapat e nevojshëm (përfshirë në aspektin e investimeve në infrastrukturë dhe pajisje, nevojat e personelit dhe trajnimit, nevojat për ndërtimin e institucioneve dhe hapat ligjorë) për zbatimin e pjesëve përkatëse të Shengen pas aderimit ose, sipas rastit, pas aderimit në zonën Shengen”.

SHAP është një dokument kyç programor në kuadër të përgatitjeve për hyrjen e Malit të Zi në BE dhe paraqet një plan strategjik për zhvillimin shumëvjeçar të një pjese të konsiderueshme të administratës shtetërore.

“Qëllimet operative për zbatimin e Planit të Veprimit të Shengenit janë harmonizimi i kornizës ligjore me aktet ligjore të Shengenit, parandalimi i migrimit të paligjshëm, ripranimi i personave që banojnë ilegalisht në Mal të Zi, përmirësimi i procedurës për përcaktimin e mbrojtjes ndërkombëtare dhe fuqizimi i kapaciteteve pritëse të të huajve që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare, pajisje, veçanërisht në fushën e kontrolleve kufitare dhe mbikëqyrjes së kufirit shtetëror, kontrolli doganor, viza dhe SIRENE, përmirësimi i infrastrukturës në pikat kufitare, sistemet e informacionit dhe komunikimit dhe sistemi i informacionit Shengen, trajnime në fushat e kontrollit kufitar dhe forcimi i kapaciteteve administrative”, përfundon deklarata.

  • 1

    Radio