Sociale Më shumë

Konkurs për zgjidhjen arkitekto-urbanistike të Ranës

Prej tvteuta10:36, 28 Tetor 2015

Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm, në krye të cilit ndodhet Mustaf Gorana, do të organizojë paraqitjen publike të punimeve për zgjidhjen arkitekto-urbanistike të Ranës. Paraqitjen publike të punimeve të konkursit organizatori do ta paraqesë si prezantim, i cili do të zgjasë 10 ditë dhe do të shpallet në internet. Së bashku me punimet e konkursit do të paraqiten: emri autorit, emri i personit juridik dhe i emri i personit të autorizuar për përfaqësim, shpërblimi i punës, propozimet për blerjen dhe hyrja e punimit në rrethin më të ngushtë për vlerësim. Publikut i prezentohen edhe punimet që janë eliminuar nga konkurenca si dhe raporti i jurisë. Qëllimi i prezantimit publik të punimeve të konkursit është që në mënyrë të organizuar të njoftohet publiku me punimet e konkursit dhe me propozimet e planifikuara. Prezentimi publik i punimeve te konkursit do të zgjasë 10 ditë, duke filluar nga data 28. 10. 2015 deri, me datën 10. 11. 2015.

  • 1

    Radio