Sociale Më shumë

Komuna dhe inspeksioni veterinar –aktivitete për mirëqenien e qytetarëve

Prej tvteuta15:46, 16 Qershor 2016

Sot u mbajt një takim  pune ndërmjet kryetarit të komunës Z.Nazif Cungu  dhe përfaqësuesve të  inspeksioneve veterinarere ,përfaqësuesve të  policisë komunale dhe menaxherit  të komunës së Ulqinit.

Pas  diskutimeve  u  ra dakort që të veprohet  në mënyrë të organizuar përsa i përket mënjanimit të kafshëve  endacake.Lidhur me këtë është siguruar  hapsira e duhur  dhe është aftësuar ekipi  i cili do të merret  me këtë problematikë.Andaj, me këtë rast ftohen qytetarët  që rregullisht të përkujdesen për kafshët e tyre , sepse në të kundërtën do të  jenë të sanksionuar konformë normave ligjore.

Në mënyrë të organizuar do të veprohet edhe për  mënjanimin e  qenve . Për këtë komuna do të veprojë  sëbashku me  institucionet private  që janë të kualifikuara për  këtë lloj veprimtarie.  Në takimin e sotëm  u bë fjalë  edhe për  shitjen  e paligjshme  dhe joadekuate  të peshkut dhe produkteve të qumshtit. U ra dakort që  për këtë ceshtje  organet e administratës së Ulqinit  të ndermarrin hapat eduhura  me qëllim të krijimit  të kushteve për shitjen e artikujve te lartëpërmëndur.

  • 1

    Radio