Aktuale Më shumë

Ishin 38.8 mijë të papunë

Prej tvteuta12:23, 20 Mars 2024

Në tremujorin e katërt të vitit të kaluar, sipas të dhënave të Monstat-it, në Mal të Zi kishte 318,7 mijë banorë aktivë, nga të cilët 279,9 mijë ose 87,8 për qind ishin të punësuar.

Nga numri i përgjithshëm i popullsisë aktive, 38.8 mijë ose 12.2 për qind janë të papunë.

Krahasuar me tremujorin paraardhës, numri i të punësuarve është ulur me 4.8 për qind, ndërsa krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2022 është rritur me 9.3 për qind.

Krahasuar me tremujorin paraardhës dhe të njëjtën periudhë të vitit 2022, numri i të papunëve është ulur me 1.3 për qind ose 10.2 për qind.

Nga gjithsej popullsia aktive, 178.5 mijë ose 56 për qind janë burra, dhe 140.3 mijë ose 44 për qind janë gra.

“Numrin më të madh të të punësuarve e përbëjnë personat e grupmoshës 25 deri në 49 vjeç, 171.8 mijë. Po ashtu, numri më i madh i të papunëve janë personat e së njëjtës grupmoshë, pra 27.4 mijë”, tha Monstat.

Struktura e të punësuarve sipas sektorëve të veprimtarisë tregon se pjesa më e madhe e tyre janë në sektorin e shërbimeve, 76,7 për qind, më pas në sektorët e veprimtarisë jobujqësore, përkatësisht industri dhe ndërtim, 18,8 për qind dhe në sektorin e bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimi, 4.4 për qind.

Anketa ka përfshirë 1.88 mijë familje.

  • 1

    Radio