AKTUELNO Više

Inspekcija rada će kontrolisati isplate zarada radnicima. Kazne od 500-5000 eura

Prej tvteuta14:08 13 Novembar 2021

Inspekcija rada ima posebnu ulogu u sprovođenju projekta „Evropa sad“, kojim je predviđeno da će poslodavac za onoliki iznos dažbina na teret zaposlenog, koji bude umanjen, za toliko povećati neto zarade zaposlenog.

 Nepostupanje poslodavca, imalo bi za posledicu upravni postupak od strane Inspekcije rada kojim bi se istom poslodavcu ukazalo na obavezu postupanja po odredbama kolektivnog ugovora, odnosno za nepostupanje, bilo bi donijeto rješenje o otklanjanju nepravilnosti. Ukoliko poslodavac ne bi izvršio svoju obavezu po rješenju, inspekciji je na raspolaganju prinudna mjera  u vidu novčane kazne. Izricanje novčanih kazni (od 500-5000 eura) bilo bi vršeno sve dok takav poslodavac ne bi postupio po rješenju, a novčani iznos bi se svaki put povećavao usljed nepostupanja(shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru), odnosno ispunio svoju obavezu u skladu sa članom 33 Opšteg kolektivnog ugovora.

 Nadležnost inspekcije u odnosu na poslodavca i gore navedenu obavezu proizilazi iz obeveze da vrši kontrolu nad primjenom Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora, Granskog kolektivnog ugovora odnosno odredbi pojedinačnog kolektivnog ugovora.

 Veliki je problem što naši zaposleni i dalje u velikoj mjeri prijave poslodavca tek kad im istekne angažman, tj. kad više nema osnova za postupanje Inspekcije rada. Stoga pozivamo sve građane koji misle da su im prava iz rada zakinuta, da makar anonimno podnesu inicajativu kako bismo pravovremeno otklonili nepravilnost i uticali da poslodavac propisno formalizuje taj radni odnos. Broj telefona besplatnog kol centra je 080555555.

PR služba Uprave za inspekcijske poslove

  • 1

    Radio