Ekonomi Më shumë

Fondi për projekte në vitin 2013 ndau 727,5 mijë euro

Prej tvteuta22:12, 7 Dhjetor 2014

Fondi per mbrojtjen dhe realizimin e te drejtave te pakicave vitin e kaluar ka bere shperndarjene e mjeteve ne vlere prej 727,5 mije euro në projektet e popujve  pakicë. Projektet kane te bejne me ruajtjen dhe avancimin e kulturave dhe identitetit nacional dhe fetare. Shuma mesatare e perkrahjes financiare per nje projekt ka kapur koston prej 5.16 mije euro.

Shërbimi I Fondit bënë monitorimin e realizimit të projekteve të cilat I finanson ose kofinanson, percjell dinamikën e realizimit si dhe shpenzimin e mjeteve dhe raportimin mbi shpenzimet joracionale dhe të paparashikuara me projekt.

Fondi I ka obliguar shfrytëzuesit e mjeteve që të njoftojnë shërbimin e Fondit mbi datat dhe vendin e mbajtjes se aktiviteteve që realizohen në kuadër të Fondit.

  • 1

    Radio