Ekonomi Më shumë

Fitimi më i vogël

Prej tvteuta15:35, 11 Mars 2015

Fitimi neto i Ndërmarrjes Hoteliere Turistike  të Ulqinit, vitin  e kaluar ishte 1,9 mijë EUR0, 11 herë më pak se vitin 2013. 
Sipas të dhënave nga Raporti mbi afarizmin , të botuar në faqen e Internetit të Komisionit të letrave me vlerë ,të hyrat e kompanisë  në fund të dhjetorit të kaluar  ishin 240,05 mijë euro, përkatësisht  4,6 për qind më shumë se sa në periudhën paraprake.Ndërkaq, të dalat ishin,janë rritur 14,7  për qind.

  • 1

    Radio