Aktuale Më shumë

Fillon përshtatja e klinikave dentare nëpër shkolla

Prej tvteuta12:54, 30 Tetor 2023

Është shpallur tender për kryerjen e punimeve për përshtatjen e klinikave stomatologjike në shkollat ​​fillore dhe të mesme, njoftoi Ministria e Shëndetësisë.

Ministria e Shëndetësisë ka nisur një iniciativë për të siguruar kushtet për rihapjen e klinikave dentare në shkollat ​​fillore dhe të mesme në Mal të Zi.

Në realizimin e këtij projekti janë të përfshira të gjitha institucionet përkatëse si Ministria e Arsimit, Ministria e Financave, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, Oda Stomatologjike, Instituti për Shëndet Publik dhe Ministria e Shëndetësisë.

“Mjetet për realizim, me iniciativë të Ministrisë së Shëndetësisë, janë siguruar përmes buxhetit kapital të shtetit për vitin 2023, në vlerë prej 2.5 milionë euro”, njofton Ministria.

Pas vizitës në të gjitha shkollat ​​në Mal të Zi, është bërë analiza dhe është përcaktuar lista e shkollave që aktualisht plotësojnë kushtet dhe ku mund të hapen klinika dentare.

“Në përputhje me rregulloret ligjore, janë kryer hapat përgatitorë të nevojshëm për zbatimin e aktiviteteve të përshtatjes dhe mobilimit të hapësirave në shkollat ​​ku do të hapen klinikat dentare – janë përgatitur termat e referencës së projektit dhe është shpallur tender për zhvillim të projekteve të përshtatjes dhe mobilimit”, thuhet në njoftim.

Pas përgatitjes së dokumentacionit të projektit, me datë 27 është shpallur tender për kryerjen e punimeve për përshtatjen e klinikave dentare në shkollat ​​fillore dhe të mesme, vlera e parashikuar e blerjes është 1.064.800 (me TVSH), 880.000 € pa TVSH.

Në Shkollën e Mjekësisë Profesionale në Podgoricë është vlerësuar se nuk ka nevojë të kryhen ndërhyrje sepse gjithçka është në funksion dhe i plotëson kushtet e kërkuara dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit siguruam hapjen e një klinike dentare në këtë shkollë me shfrytëzimin e hapësirës dhe pajisjeve ekzistuese.

  • 1

    Radio