Aktuale Më shumë

Do të garantojë mbrojtjen e sinjalizuesve nga kompanitë private

Prej tvteuta10:16, 30 Tetor 2022

Qeveria e Malit të Zi po përgatitet të zgjerojë zbatimin e kuadrit ligjor për mbrojtjen e sinjalizuesve edhe për kompanitë që nuk janë në pronësi të shtetit. Kjo, pohojnë ata, do të forcojë më tej këtë mekanizëm të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit.

Ky informacion mund të shihet në Planin Kombëtar të Veprimit për zbatimin e nismës “Partneriteti për Administrim të Hapur në Mal të Zi 2023-2024″.

Qeveria e ofroi dokumentin për diskutim publik. Një nga masat është përcaktimi i kuadrit ligjor për mbrojtjen e sinjalizuesve.

“Problemi është ende mospërputhja e mjaftueshme e kuadrit ligjor për mbrojtjen e sinjalizuesve me direktivën e BE-së në këtë fushë. Direktiva e BE-së 2019/1937 për mbrojtjen e personave që raportojnë shkelje të të drejtave të Unionit përcaktoi një institut të ri për mbrojtja e integritetit të personave kundër të cilëve sinjalizuesit bëjnë kallëzime të rreme. Zona është shtrirë në të gjitha kompanitë me më shumë se 50 punonjës – afërsisht 5% e subjekteve ekonomike në Mal të Zi, dhe 95% e tjerë janë persona juridikë të vegjël dhe mikro”, thuhet në tekstin e Planit Kombëtar.

  • 1

    Radio