AKTUELNO Više

Direktori javnih preduzeća – „radnici zapostavljeni od strane svog osnivača Opštine Ulcinj“

Prej tvteuta14:18 26 Februar 2021

Rukovodioci četiri preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština Ulcinj: Centar za kulturu, Radio Televizija Ulcinj, Agencija za izgradnju i razvoj i Javno preduzeće za uzgoj i zaštitu divljači, pokrenuli su, početkom ovog mjeseca, inicijativu da se o krajnje teškom stanju u ovim kućama povede dijalog sa najodgovornijim predstavnicima Opštine. Naime, u saopštenju medijima iz JP za uzgoj i zaštitu divljači navodi se da je u tu svrhu održan  sastanak 10. februara, kome su prisustvovali svi najodgovorniji nosioci izvršne i zakonodavne vlasti u Opštini i predstavnici stranaka, koje u  Ulcinju čine vladajuću koaliciju. Oni su od strane direktora četiri preduzeća, inicijatora ovog sastanka, upoznati sa materijalnim, tehničkim i kadrovskim problemima s kojima se  svakodnevno, već godinama, srijeću.

„Ukazano je na sve češće blokade njihovih računa od strane Poreske uprave, Elektroprivrede, Komunalnog preduzeća,  i iskazano veliko nezadovoljstvo što im se, već godinama, neuredno i nedovoljno prenose sredstva, koja im Budžetom pripadaju, te nisu u mogućnosti da radnicima isplaćuju mjesečne zarade. Veliko nezadovoljstvo i poseban razlog za zabrinutost predstavlja i snažan utisak da su ostavljeni sami, da su krajnje zapostavljeni od strane svog osnivača – Opštine Ulcinj. Radnicima se duguje od 6 do 18 mjesečnih primanja, doprinosi i porezi na plate se godinama ne uplaćuju, dugovi se svakodnevno množe. Posebno nezadovoljstvo iskazano je i neravnopravnim položajem u odnosu na radnike zaposlene u Opštini, kojima se gotovo redovno isplaćuju primanja, a korisnici su iste opštinske kase. Zahtijevano je da se do kraja godine zaostala primanja izmire, da se ona ubuduće isplaćuju istovremeno kada i drugim korisnicima Budžeta i da se od strane Osnivača preuzme i reprogramira poreski dug od 2015. godine“, navodi se u saopštenju.

„Stekao se utisak da je sve saopšteno naišlo na odobravajući  prijem i razumijevanje kod prisutnih i iskazana je potreba i želja da se ovim preuzećima i ustanovama pomogne, da se usliše njihovi realni zahtjevi. Dogovoreno je da na sljedećem sastanku direktori predstave konkretne planove, programe i svoja viđenja postepene sanacije firmi, te da se o njima temeljito razgovara. Dogovoreni sastanak trebalo je da se održi juče, 24. februara, u 14 časova. No, i pored urednog i blagovremenog poziva, na sastanak sa četiri direktora, došli su samo predsjednik Force i predstavnica Socijaldemokratske stranke! Ostali pozvani nisu se udostojili ni da se pojave, niti da opravdaju svoj nedolaza“, stoji u saopštenju koje potpisuju direktori Agencije za izgradnju i razvoj,  Centra za kulturu, Radio Televizije Ulcinj, i Javno preduzeće za uzgoj i zaštitu divljači.

  • 1

    Radio