EKONOMIJA Više

Danas počinje elektronska fiskalizacija, kazne i do 40 hiljada eura

Prej tvteuta08:46 1 Jun 2021

Od danas je zvanično počeo sistem elektronske fiskalizacije, koji podrazumijeva fiskalizaciju gotovinskih i bezgotovinskih transakcija putem interneta i u realnom vremenu. Svi obveznici od danas moraju primjenjivati ovaj sistem, ikoji podrazumijeva posjedovanje digitalnog sertifikata izdatog od sertifikacionih tijela u Crnoj Gori, stalne internet veze i adekvatnog softverskog rješenja.

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga predviđa rigorozne kazne, čak i do 40.000 eura, za sve koji striktno ne poštuju pravila fiskalizacije.

Novčanom kaznom u iznosu od 8.000 eura do 40.000 eura kazniće se pravno lice, ako ne izdaje fiskalne račune korišćenjem fiskalnog servisa ili ne primijeni postupak fiskalizacije u trenutku prodaje putem stalne internet veze, koristeći fiskalni servis i ne dostavi Poreskoj upravi podatke sa samonaplatnog uređaja sa kojeg obavlja oporezivi promet.

Kaznom do 20.000 eura biće kažnjen i fiskalni obveznik ako u roku od 24 sata, prije početka korišćenja fiskalnog servisa za izdavanje fiskalnog računa ne dostavi Poreskoj upravi elektronskim putem podatke o svim poslovnim prostorima u kojima obavlja djelatnost i to za svaki poslovni prostor odvojeno. Zakon predviđa i novčane kazne, u iznosu od 3.500 eura do 15.000 eura, za tehničke prekršaje iz oblasti elektronske fiskalizacije.

Projekat elektronske fiskalizacije sprovodi se kao četvrta komponenta projekta Reforma poreske administracije u Crnoj Gori i finansiran je kroz zajam Svjetske banke (SB). Vlada primjenom sistema elektronske fiskalizacije planira da smanji sivu ekonomiju i poveća naplatu poreza za oko 17 miliona eura.

  • 1

    Radio