AKTUELNO Više

Vlada prekinula aktivnosti na pripremi izgradnje solarne elektrane Briska gora

Prej tvteuta08:34 18 Novembar 2021

Aktuelna Vlada odlučila je da prekine dosadašnje aktivnosti na pripremi za izgradnju buduće solarne elektrane Briska gora nadomak Ulcinja, pišu Dnevne novine.

Nakon što su donijete odluke o izmjenama i dopunama prostorno urbanističkog plana i o dugoročnom zakupu državnog zemljišta radi izgradnje solarne elektrane, svi oni su 4. marta stavljeni van snage „zbog formalnih nedostataka”.

Sada je takođe odlučeno kako je „cjelishodnije pristupiti izradi novog PUP-a“.

Iz Vlade smatraju da će tako „stvoriti planske preduslove za rješavanje ključnih razvojnih problema, naročito za infrastrukturu, kontrolisan turistički razvoj, planski tretman neformalnih objekata, poštovanje svih aspekata zaštite životne sredine”.

„Imajući u vidu da je opština Ulcinj prepoznata kao veoma pogodno područje za eksploataciju solarne energije, u prethodnom periodu je donijeta Odluka o donošenju izmjena i dopuna PUP-a, kao i Odluka o davanju u dugoročni zakup državnog zemljišta na Briskoj gori i zaključen Ugovor o zakupu, radi izgradnje solarne elektene. Međutim, Vlada je zaključkom od 4. marta ove godine, zbog formalnih nedostataka u proceduri donošenja, kao i zbog toga što je PUP donešen bez mišljenja Agencije za zaštitu životne sredine u vezi sa projektom izgradnje Solarne elektrane Briska gora, stavila van snage Odluku o donošenju izmjena i dopuna PUP-a, jer je procijenjeno da je cjelishodnije pristupiti izradi novog Plana“, navodi se u odluci Vlade.

„Cilj izrade Izmjena i dopuna PUP- je da se nakon sveobuhvatne analize postojećeg stanja, prepoznavanja problema i analize mogućnosti za usmjeravanje daljeg prostornog razvoja stvore planski preduslovi za realizaciju Ugovora o zakupu zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje solarne elektrane, što, u smislu poštovanja principa održivog razvoja, zahtijeva ispunjavanje tri uslova: ekološku podobnost, ekonomsku isplativost i aktivnu zaštitu područja. Izmjenama i dopunama PUP-a treba stvoriti planske preduslove za rješavanje ključnih razvojnih problema, naročito za pojedine segmente kao što su infrastruktura, sa posebnim naglaskom na saobraćaj i komunalnu opremljenost, kontrolisan turistički razvoj, planski tretman neformalnih objekata, poštovanje svih aspekata zaštite životne sredine i sl.  Takođe, Vlada je donijela Odluku o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana“, navodi se u saopštenju Vlade.

  • 1

    Radio