SliderMN Više

U utorak sjednica SO Ulcinj, glavna tačka dnevnog reda usvajanje budžeta

Prej tvteuta10:26 27 Decembar 2021

Predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj Hadži Suljejmani sazvao je za utorak, 28. decembar drugu Sjednicu drugog redovnog zasijedanja Skupštine Opštine Ulcinj.

Za sjednicu je predložen  sljedeći dnevni red :

 

 • Usvajanje zapisnika sa Prve sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 27.10.2021. godine

 

 1. Pitanja i odgovori odbornika;
 2. Prijedlog  „Odluka o Budžetu Opštine Ulcinj za 2022. godinu“;
 3. Prijedlog “Odluka o donošenju Opštinskog plana za zaštitu i spašavanje od poplava Opštine Ulcinj”;
 4. Prijedlog “Odluka o davanju saglasnosti Predsjedniku Opštine Ulcinj za zaključenje aneksa ugovora između Opštine Ulcinj i Popović Muhameda, Ramazana i Muse”;
 5. PrijedlogOdluka o verifikaciji Programa o izmjenama i dopunama Programa podizanja spomen – obilježja posvećenom velikom legendarnom junaku i vojskovođi Đerđu Kastriotu – Skenderbegu“;
 6. Prijedlog „Odluka o verifikaciju Odluka o izmjenama i dopunama Programa podizanja spomen – obilježja posvećenom velikom legendarnom junaku i vojskovođi Đerđ Kastrioti – Skenderbeg“;
 7. Prijedlog “Odluka o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” o utvrđivanju cijena voda i usluga na korišćenje gradske kanalizacije na području Opštine Ulcinj za 2022. godinu – br.1909 od 13.10.2021. godine;
 8. Prijedlog “Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika Opštine br.01-082/21-1472/1 od 08.10.2021. (KMF Ulcinj);
 9. Prijedlog odluke “Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. “Parkings servis”;
 10. Prijedlog “Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o.”Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinj”;
 11. Prijedlog “Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o.”Komunalne djelatnosti”;
 12. Prijedlog “Odluka o davanju saglasnosti na Odluku izmjenama i dopunama Statuta d.o.o.”Komunalne djelatnosti” Ulcinj;
 13. Prijedlog odluke za davanje saglasnosti na Program rada d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” za 2022. godinu;
 14. Prijedlog godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu d.o.o “Komunalne djelatnosti” Ulcinj;
 15. Prijedlog odluke “Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan d.o.o “Parking Servis” Ulcinj za 2022. godine ;
 16. Zaključak inicijative Klubova odbornika Skupštine br.02-022/21-361/1 od 14.12.2021.god. ;
 17. Zaključak inicijative Klubova odbornika Skupštine br.02-022/21-362/1 od 14.12.2021.god.

 

Izbor i imenovanje:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju savjeta za rodnu ravnopravnost i prava manjina;
 2. Prijedlog Odluke o izmjenana odluke o imenovanju člana Skupštine „Vodacom“ d.o.o ;
 3. Prijedlod Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora d.o.o.“Vodavod i kanalizacije“.

Sjednica će se održati u velikoj sali Opštine Ulcinj, sa početkom u 17časova. Direktan prenos sjednice možete pratiti na programu TV Teuta.

 • 1

  Radio