SliderMN Više

Danas Sjednica SO Ulcinj, na dnevnom redu niz imenovanja. Prenos na TV Teuta

Prej tvteuta11:12 17 Jun 2022

Predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj Ardian Mavić zakazao je za danas Drugu Sjednicu redovnog zasijedanja Skupštine Opštine Ulcinj, na kojoj se očekuje niz imenovanja i donošenja Odluka. Ovo je dnevni red za današnju sjednicu, koja će se prenositi uživo na programu RTV Teuta, sa početkom u 15 časova:

 1. Pitanje i odgovori odbornika
 2. Predlog Odluke o imenovanje Odbora za izbor i imenovanje
 3. Predlog Odluke o imenovanje Odbora za Statut i propise
 4. Predlog Odluke o imenovanje Odbora za finansije, privredu i razvoj
 5. Predlog Odluke o imenovanje Odbora za planiranje prostora, zaštitu životne    sredine i komunalne stambenu djelatnost
 6. Predlog Odluke o imenovanje Odbora za društvene djelatnosti
 7. Predlog Odluke o imenovanje Odbora za međuopštinsku  I međunarodnu saradnju
 8. Predlog Odluke o imenovanje Savjeta za davanje predloga naziva, ulica, trgova i institucija
 9. Predlog Odluke o imenovanje Savjeta za zaštitu životne sredine
 10. Predlog Odluke o imenovanje Savjeta za savremenu umejtnost, materijalnu kulturnu baštinu
 11. Predlog Odluke o imenovanje Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
 12. Predlog Odluke o imenovanje Savjeta za saradnju sa dijasporom
 13. Predlog Odluke o imenovanje Savjeta za javna priznanja Opštine Ulcinj
 14. Predlog Odluke o imenovanje Savjeta za predstavke i pritužbe
 15. Predlog Odluke o imenovanje Savjeta za prava lica sa invaliditetom
 16. Predlog Odluke o imenovanje Savjeta za rodnu ravnopravnost i prava manjina
 17. Predlog Odluke o imenovanje Savjeta za lokalni saobraćaj
 18. Predlog Odluke o imenovanju odbornika koji prisustvuju sklapanju braka
 19. Predlog odluke o imenovanju Opštinske izborne Komisije
 20. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o prestanku funkcija Potpredsjednika opštine Ulcinj zbog isteka mandata
 21. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  imenovanje Potpredsjednika Opštine Ulcinj.
 22. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  imenovanje Potpredsjednika Opštine Ulcinj.

 • 1

  Radio