Uncategorized Više

SO Bar traži preispitivanje ugovora sa koncesionarima – „još smo na vrijeme da zajednički spriječimo potencijalnu štetu“

Prej tvteuta10:31 3 Februar 2022

Skupština Opštine (SO) Bar usvojila je u srijedu jednoglasno zaključke kojima se od nadležnih državnih organa traži da preispitaju koncesione ugovore za eksploataciju kamena na teritoriji Opštine Bar kao i mogućnost njihovih raskida.

Ova sjednica održana je na inicijativu građana Velje Gorane i Čanja koji su ranije protestovali zbog otvaranja novih kamenoloma u blizini njihovih naselja.

Nakon diskusija, odbornici su jednoglasno usvojili zaključke koje su usaglasili svi klubovi odbornika. U Zaključcima koji će biti upućeni nadležnim državnim organima navodi se sljedeće:

1.  Daje se inicijativa nadležnim državnim organima u cilju preuzimanja odgovarajućih mjera, odnosno, preispitivanja cjelokupne dokumentacije i postupka zaključivanja koncesionih ugovora (za nove eksploatacije mineralnih sirovina) i eventualno razmotri mogućnost njihovog raskidanja.

2.  SO Bar zauzima negativan stav prema davanju novih koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina na teritoriji Opštine Bar.

3.  Preispitati dokumentaciju o ispunjenosti uslova i dostaviti informacije povodom svih postojećih ugovora o eksploataciji mineralnih sirovina na području Opštine Bar.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević istakao je da su od 13 potencijalnih koncesionih područja u Baru zaključeni ugovori za devet, od čega su šest starih, a tri nova koja još nisu aktivirana.

„Još smo na vrijeme da zajednički spriječimo potencijalnu štetu dok nije krenula eksploatacija. Koncesionari će tražiti određenu nadoknadu, ali, životi ljudi su naš najveći prioritet“, poručio je Raičević.

Opština Bar je 2020. usvojila Strateški plan razvoja kojim smo se jasno opredijelili da su turizam i poljoprivreda strateške grane razvoja našeg grada.

U Gorani imamo već zastupljenu jednu od tih strateških grana, u Čanju imamo drugu stratešku granu razvoja-rekao je Raičević.

On je poručio da budućnost grada “nije u kamenolomima, niti u eskploataciji mineralnih sirovina” i iskazao želju da SO zauzme stav i za buduće koncesije “koje bi podrazumijevale otvaranje novih eksploatacionih područja na teritoriji opštine, da se zauzme jedinstven stav kako bi već sad preduprijedili takve postupke”.

(preuzeto sa: Opština Bar)

  • 1

    Radio