SliderMN Više

Od 1. januara struja će biti skuplja 6,48 odsto

Prej tvteuta12:48 21 Novembar 2022

Cijena električne energije će od 1. januara poskupiti 6,48 odsto, odnosno 1,73 eura u odnosu na ovu godinu za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem. To su saopštili iz Regulatorne agencije za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN), navodeći da se ovi podaci odnose na trenutne rezultate obrade zahtjeva Crnogorskog prenosnog sistema (CGES), Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) i Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE).

Obrada zahtjeva CGES-a, CEDIS-a i COTEE-a u ovoj fazi postupka rezultira povećanjem mjesečnog računa u 2023. godini za kupce sa prosječnom potrošnjom iz kategorije domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem za 1,73 eura, odnosno za 6,48 odsto, u odnosu na račun u 2022. godini, uz pretpostavku primjene iste cijene električne energije koju određuje snabdjevač kao u 2022. godini. Da nije došlo do povećanja cijene električne energije na veleprodajnom tržištu, ukupni račun za kupce sa prosječnom potrošnjom iz kategorije domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem bi se smanjio za 3,54 odsto u odnosu na 2022. godinu – naveli su iz REGAGEN-a.
Oni su, na osnovu dokumentacije dostavljene od strane CGES-a, CEDIS-a i COTEE-a u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljene prihode koji se transponuje u cijene i naknade u ukupnom iznosu od 381.412.363 eura za regulatorni period 2023-2025. godina, što je za 53.891.902 eura, ili 12,38 odsto manje od ukupno zahtijevanih iznosa od 435.304.265 eura.

– Ukoliko CGES i CEDIS u toku perioda 2023-2025. godina nabave električnu energiju za pokrivanje gubitaka u sistemu po cijeni nižoj od cijene obračunate na osnovu planskih veličina, izvršiće se korekcije u korist potrošača – naveli su iz REGAGEN-a.

Usluge CEDIS-a, CGES-a i COTEE-a čine polovinu računa za struju. Druga polovina se odnosi na usluge Elektroprivrede, koja je najavila da neće dizati cijene svojih usluga.

Cijena struje u CG je trenutno oko 10 centi po kilovat-satu sa PDV-om.

  • 1

    Radio