AKTUELNO Više

DPS Ulcinj: Nema kraja nezakonitim radnjama sa sjednice SO Ulcinj, glasački listići nijesu bili pečatirani i zavedeni

Prej tvteuta18:03 8 Jun 2022

Donesene odluke na Prvoj sjednica Skupštine opštine Ulcinj, koja je protekla u znaku opstrukcija, povreda Poslovnika i Statuta, ali i kršenja brojnih zakona i ostalih pozitivno – pravnih normi, ne mogu imati bilo kakvu pravnu snagu i apsolutno su nezakonite.
Podsjetimo da je u namjeri da preuzme kormilo gradom tokom same sjednice grupa odbornika, koja čini novoformiranu većinu, svojim bahatim ponašanjem gazila zakone i na najgrublji mogući način ugrozila pravni poredak Crne Gore.

Kako drugačije opisati činjenicu da je nelegitimno predsjedavanje sjednicom van svake procedure preuzeo odbornik Genci Nimanbegu, i nelegalno uzurpirajući omogućio da se na njoj bira predsjednik Skupštine i predsjednik Opštine. Ovakvim paradoksalnim postupanjem gospodin Nimanbegu i svih devetnaest odbornika prekoračili su svoja ovlašćenja i počinili krivično djelo iz člana 416. stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore za koje je nadležno Specijalno državno tužilaštvo.

Uz sve navedeno, nelegitimni predsjedavajući Skupštinom i uzorpator te funkcije Nimanbegu oformio je tročlanu komisiju koja je imala zadatak da sprovede postupak glasanja. Takođe, glasački listići nijesu bili pečatirani, niti su bili zavedeni od strane skupštinske službe, niti se sada nalaze u njoj. Uz to, napominjemo da smo tražili uvid u iste ali nam do današnjeg dana to nije omogućeno.

U vezi sa tim, narednih dana Demokratska partija socijalista će protiv svih aktera ovog pravnog nasilja podnijeti krivične prijave, a povodom nezakonitih radnji na pomenutoj sjednici pokrenuti i postupak pred Upravnim sudom.

  • 1

    Radio