EKONOMIJA Više

Vlada: Utvrđen program podrške za zapošljavanje mladih

Prej tvteuta14:19 23 Decembar 2021

Vlada Crne Gore je, na današnjoj sjednici, utvrdila Program podrške za zapošljavanje mladih u 2022. godini.

„Pored Programa „Evopa sad“ čiji je cilj zadržavanje mladih u Crnoj Gori, kreiramo mjere podrške za zapošljavanje koje će im donijeti priliku da uče, usavršavaju se i nađu posao u svojoj zemlji“, navode iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

„Prepoznajući mlade kao naš najveći resurs, te da je zapošljavanje ključni mehanizam za uspješnu integraciju mladih u društvo i da je usko povezano sa drugim aspektima života, Ministarstvo ekonomskog razvoja kreiralo je Mjere za mlade: Program podrške za zapošljavanje mladih. U okviru napora na usklađivanju odnosa ponude i tražnje na tržištu rada navedeni program ima za cilj da kroz povećanje znanja, vještina i kompetencija, ključnih vještina i kompetencija, utiče na zapošljivosti i zapošljavanja mladih, posebno lica koja su u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Program se temelji na pet mjera koje će doprinijeti stvaranju preduslova za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih prolongiranim zapošljavanjem mladih, i orijentisan je na postizanje fer i inkluzivnog društva, punog mogućnosti, uz naglašavanje važnosti principa o aktivnoj podršci zapošljavanju. Njime će se obezbijediti veća usklađenost između obrazovanja i tržišta rada kroz međuinstitucionalnu saradnju, unaprijediće se aktuelni i kreirati novi programi i zakonska rješenja,  uz posebno osmišljene mjere za mlade sa invaliditetom. Takođe, Programom se planira jačanje institucionalnih kapaciteta za borbu protiv sive ekonomije, kao i jačanje apsorpcione moći korisnika EU pomoći u oblasti poljoprivrede.

Posebno je važno naglasiti da ovaj Program predstavlja preteču uvođenju programa „Garancija za mlade“ u Crnoj Gori, koji države članice EU skoro deceniju uspješno sprovode kako bi podržale neometan prelazak mladih iz svijeta obrazovanja ili iz nezaposlenosti u svijet rada. Crna Gora se na uvođenje „Garancija za mlade“ obavezala na Ministarskom sastanku 8. jula 2021. godine, a na temelju Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan iz oktobra 2020. godine.

Programom podrške za zapošljavanje mladih sistemski će se unaprijediti položaj njihov kroz obezbjeđenje mogućnosti za učenje i pružanje aktivne podrške za povećanje njihove zapošljivosti i zapošljavanja, kao dio širih napora na podsticanju održivog ekonomskog rasta, dostojanstvenog rada i inkluzivnog društva punog mogućnosti“, zaključuje se u saopštenju.

  • 1

    Radio