AKTUELNO Više

Valdanos ustupljen Upravi za katastar i državnu imovinu

Prej tvteuta08:46 18 Novembar 2021

Na sjednici Vlade Crne Gore održanoj 17. novembra privhaćen je Predlog Ministarstva odbrane za ustupanje Upravi za katastar i državnu imovinu, na upravljanje, nepokretnosti koja predstavlja bivše vojno odmaralište „Valdanos“ u Ulcinju. 

Naime, Vlada je saglasna da se nepokretnost koja predstavlja bivše vojno odmaralište „Valdanos“ Ulcinj, koga čine katastarske parcele 7525 i dr. iz lista nepokretnosti 972 KO Ulcinj, ukupne površin 342.1094 m2, ustupi na dalje upravljanje Upravi za katastar i državnu imovinu, do privođenja namjeni lokacije u skladu sa važećom planskom dokumentacijom.

„Ministarstvo odbrane upravljalo je do sada ovim područjem, na način vršenja obezbjeđenja predmetne nepokretnosti, u cilju očuvanja nepokretnosti i sprječavanja devastacije objekata koji se u istom nalaze. Takođe, Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore  su učestvovali u akcijama čišćenja maslinjaka i pristupnih puteva koji se nalaze u okviru ovog odmarališta“, navodi se u dokumentu Vlade.

  • 1

    Radio