AKTUELNO Više

EPCG i finska „Fortum“ gradiće solarne elektrane u Briskoj Gori

Prej tvteuta18:44 23 Oktobar 2018

Tenderska komisija za otvaranje i rangiranje ponuda je na osnovu Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države, na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj odlučila da je prvorangirani ponuđač Konzorcijum EPCG i Fortum, stoji u saopštenju koje je izdalo Ministarstvo ekonomije.
Ponuđač Konzorcijum EPCG i Fortum je u okviru svoje ponude i propisanih kriterijuma dao najbolje uslove u smislu broja novootvorenih radnih mjesta, visine zakupnine, tehničke osposobljenosti, snage izgrađene jedne solarne elektrane sa instalisanom snagom ≥100MW (MW), finansijske sposobnosti i učešća domaćih kompanija.
Konzorcijum EPCG i Fortum je za iznos godišnje zakupnine ponudio 33 centa/m2 sa planom otvaranja 226 novih radnih mjesta tokom trajanja čitavog perioda zakupa zemljišta. Ponudom ovog Konzorcijuma predviđen je ukupan iznos investicije od 178 miliona eura. Kao važan elemenat ponude predviđeno je da učešće domaćih kompanija u ukupnoj investiciji bude 20 miliona eura.  Planirano je da radovi na izgradnji solarne elektrane najduže traju 36 mjeseci. “U prvoj fazi radova, koji će trajati 18 mjeseci od potpisivanja ugovora sa izabranom kompanijom, izgradiće se 50 megavati elektrane. Izgradnja preostalog dijela elektrane do ukupne planirane instalisane snage od 200 megavati, trajaće tri godine od potpisivanja ugovora”, istaknuto je u tenderu o davanju u zakup zemljišta u državnoj svojini na lokalitetu Briska gora u ulcinjskoj opštini.  Površina zemljišta, na kojem će se projektovati, izgraditi, koristiti i održavati elektrana, je 6.621.121 kvadratni metar. Važeća prostorno-planska dokumentacija postoji za 2.930.243 metara kvadratnih, a za ostalih 3.690.878 će se donijeti na osnovu idejnog rješenja ponuđača.

  • 1

    Radio