POLITIKA Više

Nema decentralizacije

Prej tvteuta12:46 27 Novembar 2014

Da od decentralizacije neće biti ništa, još jednom je potvrdio Premijer Milo Đukanović, odgovarajući na pitanje poslanika Force, Gencija Nimanbegua, o decentralizaciji vlasti u određenim oblastima. Premijer je  kazao da ideja za promjenu fiskalne politike, koja bi omogućila preraspodjelu prihoda koji, po svojoj prirodi, pripadaju državnom budžetu (PDV-a, porez na dobit, akciza) prema mišljenju Vlade, nije prihvatljiv.
Kako je pojasnio, takva raspodjela prihoda značila bi favorizovanje teritorijalno većih i ekonomski razvijenijih lokalnih samouprava, jer veliki privredni sistemi uglavnom imaju sjedište u tim opštinama.

  • 1

    Radio