Uncategorized Više

ZNAČAJNO INTERESOVANJE ZA EVIDENTIRANJE ILI REGISTRACIJU VJERSKIH ZAJEDNICA

Prej tvteuta19:55 25 Jul 2020

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) je nedavno donijelo Pravilnik o sadržaju i načinu  vođenja registra i evidencije vjerskih zajednica, čime se otpočelo i sa realizacijom tehničkih pitanja koja su važna za primjenu Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. 

Pravilnik je dostupan: http://www.mmp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=409572&rType=2&file=PRAVILNIK%20O%20SADR%C5%BDAJU%20I%20NA%C4%8CINU%20VO%C4%90ENJA%20REGISTRA%20I%20EVIDENCIJE.pdf 

U MLJMP su svakodnevna interesovanja predstavnika vjerskih zajednica i građana za upis u registar odnosno evidenciju vjerskih zajednica. Tim povodom u službenim prostorijama MLJMP ove sedmice je obavljeno pet konsultativnih sastanaka sa predstavnicima vjerskih zajednica koji su se neposredno interesovali konkretno za način evidentiranja i za druge tehničke detalje. 

Polazeći od toga da sloboda misli, savjesti i vjeroispovesti predstavljaju životno značajna ljudska prava i noseća su odrednica demokratskog i otvorenog društva, MLJMP će, kroz Direktorat za odnose sa vjerskim zajednicama, nastaviti sa konsultacijama sa svim vjerskim zajednicama i pojedincima u cilju pružanja potrebne stručne i tehničke pomoći. 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

  • 1

    Radio