POLITIKA Više

Ženska političke mreža najavljuje kampanju “Vijek borbe za politička prava žena” u Crnoj Gori

Prej tvteuta23:20 24 Avgust 2019

Ženska političke mreža najavljuje kampanju “Vijek borbe za politička prava žena” u Crnoj Gori.

Kampanju će obilježiti niz aktivnosti, povodom zahtjeva Ženske političke mreže da se unaprijedi izborno zakonodavstvo, te da se uvrsti set normi kojima će se osigurati stvaranje uslova za ostvarenje političkih prava žena, a među kojima su i obavezujuće mjere učešće najmanje 40% žena na listama i više sredstava za partije koje imaju više izabranih političarki.

Podsjećamo da Ustav Crne Gore garantuje ravnopravnost muškaraca i žena, da je Crna Gora potpisnica brojnih međunarodnih konvencija kojima se obavezala da sprovodi aktivne mjere da osigura potpunu ravnopravnost građana i građanki, te da je u svom krovnom dokumentu strateškog razvoja društva, Nacionalnoj strategiji održivog razvoja, zacrtala upravo ove ciljeve.

Takođe, sve političke partije, svojim političkim programima i svakodnevnim obraćanjima javnosti Crne Gore, snažno zastupanju demokratizaciju društva, a najveći broj istih je dao punu podršku predlozima ŽPM na sastancima održanim u prisustvu visokih predstavnika UNDP-a i Delegacije EU.

Zadovoljstvo nam je da Vam dostavimo najavni spot ŽPM za kampanju “Vijek borbe za politička prava žena” u Crnoj Gori.

Ženska politička mreža okuplja predstavnice 16 pozicionih i opozicionih partija u Crnoj Gori i ima za cilj uticaj na kreiranje politika koje će doprinijeti stvaranju povoljnijeg društvenog ambijenta i adekvatnih politika i mjera za postizanje ravnopravnosti žena u Crnoj Gori.

ŽPM je nastala pod okriljem programa „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a realizuje Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

Okosnicu Ženske političke mreže čine edukovane trenerice za rodnu ravnopravnost iz parlamentarnih političkih partija, istaknute liderke i aktivistkinje koje povezuje zajednička politička akcija da se kroz povećanje broja žena na mjestima odlučivanja, unaprijede prava i položaj žena do potpune ravnopravnosti.

Podrškom Ženskoj političkoj mreži, Crna Gora pravi krupne demokratske korake i investira u svoju evropsku budućnost.

  • 1

    Radio