DRUŠTVO Više

Žene u Crnoj Gori žive duže, ali su slabijeg zdravlja

Prej tvteuta11:38 23 Avgust 2023

U Crnoj Gori postoji deficit od tri hiljade žena u reproduktivnom dobu, a projekcije su da će za manje od 20 godina u našoj državi biti 8.000 žena manje nego muškaraca. To su podaci koji se mogu naći u zvaničnoj Strategiji razvoja zdravstva, koje je objavilo resorno ministarstvo.

U pogledu prosječne starosti stanovništva, prema podacima MONSTAT-a sa poslednjeg zvaničnog popisa iz 2011. godine, žene trenutno čine većinu stanovništva Crne Gore.

Takođe, žene su dominantno zastupljene u kategoriji stanovništva preko 65 godina.

Sa druge strane, muškarci čine minimalnu većinu između 15 i 64 godine.

Posebno je značajno istaći da je u najmlađoj grupi stanovništva više dječaka (52%), dok je u najstarijoj grupi stanovništva (preko 65 godina) više žena (56,7%).

o podacima dobijenim od MONSTAT-a, u posljednjih dvadeset godina godišnji koeficijent nataliteta bio je u prosjeku 109 dječaka na 100 djevojčica.

Samo u 2009. godini u Crnoj Gori je na 100 djevojčica rođeno 113 dječaka.

Očekivani životni vijek pri rođenju za žene u Crnoj Gori je 79,4 godine, a za muškarce 74,1 godine.

I muškarci i žene u Crnoj Gori treba da očekuju 50 zdravih godina u prosjeku pri rođenju.

To znači da se očekuje da će žena rođena 2017. godine, živjeti 29 godina lošeg zdravlja, u poređenju sa 24 godine koje čekaju muškarca.

  • 1

    Radio