AKTUELNO Više

ZAVRŠENA OBUKA ZA OSI POPULACIJU „NAMA JE STALO, MI DJELUJEMO“ 

Prej tvteuta16:20 6 Decembar 2017

Projekat „Nama je stalo, mi djelujemo“, koji je posvećen jačanju socijalne inkluzije i zapošljivosti osoba sa invaliditetom (OSI) iz opština Bar i Ulcinj u okviru kojeg je obuku završilo 20 kandidata.  Na okruglom stolu održanom u Upravnoj zgradi Luke Bar, prisustvovali su predstavnici Centra za socijalni rad i Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Bar, Zavoda za zapošljavanje, predstavnica NVO „Adria“, poslodavci kao i polaznici projekta.
„Nakon završetka prve faze projekta, moramo biti zadovoljni onime što su polaznici pokazali prilikom obuke. Pored računarske obuke, polaznicima je pružena mogućnost i znanje kako da samopouzdanjem i aktivnim učešćem poboljšaju svoj status i dođu do zaposlenja“, kazala je Vesna Jukić ispred projektnog tima Centra za socijalni rad Bar.
Jedan od polaznika Milan Sjekloća vjeruje da će se ovom obukom on i druga lica OSI populacije lakše zaposliti i time konačno otkloniti predrasude o njima kao „osobama koje nijesu sposobne za rad“.
Ovaj projekat finansiran je od strane Evropske unije preko Ministarstva finansija, dok je Ministarstvo rada i socijalnog staranja tijelo odgovorno za Operativni program „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć projekta (IPA).
Projekat „Nama je stalo, mi djelujemo“ ima za cilj da doprinese unaprijeđenju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva među osoba sa invaliditetom u Ulcinju i Baru. Nedostatak praktičnog iskustva nezaposlenih osoba sa invaliditetom, uključujući predrasude o njihovim mogućnostima jedna je od najvećih prepreka za njihovo zapošljavanje.

  • 1

    Radio