SliderMN Više

Zaštitne maske više nijesu obavezne

Prej tvteuta14:22 26 Avgust 2022

Vlada Crne Gore, saglasno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, a na osnovu sveobuhvatne analize broja novooboljelih i epidemioloških indikatora, kao i uporednih parametara u odnosu na stanje u državama regiona i šire, odlučila je da se izmijene mjere o suzbijanju epidemije COVID 19:

-Ukida se obaveza nošenja zaštitnih maski u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, organima lokalne samouprave, javnim ustanovama i drugim subjektima koji vrše javna ovlašćenja u kojima se neposredno pružaju usluge građanima.

– objektima u kojima se obavlja trgovina prehrambene robe (marketi, supermarketi, hipermarketi i sl.) uključujući zelene pijace i štandove i tezge u zatvorenom prostoru

– zatvorenim djelovima aerodroma, željezničkim i autobuskim stanicama, kao i benzinskim pumpama.

„Uprkos povoljnijoj epidemiološkoj situaciji ostaje snažna preporuka za nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima, kao i svim drugim mjestima gdje se primijeti veće grupisanje ljudi. Ova preporuka posebno se odnosi na hronične bolesnike, starija lica i imunokompromitovane osobe. Aktuelne epidemiološke mjere na snazi su narednih 14 dana. Dalji razvoj epidemiološke situacije može da utiče na  izmjenu postojećih mjera“, navode u saopštenju iz Ministarstva zdravlja.

  • 1

    Radio